Ady Rosner to postać międzynarodowa, jeden
z ważniejszych pionierów jazzu europejskiego, tym bardziej ważny, że posiadający polskie korzenie (jego rodzina, w której było bardzo wielu muzyków, pochodziła z Oświęcimia). Rosner był kompozytorem, dyrygentem, akompaniatorem, szefem orkiestr,
i przede wszystkim słynnym trębaczem.
Sześćdziesiąt lat temu, w listopadzie 1954 roku, w szkole podstawowej przy ul. Królowej Jadwigi w Krakowie rozpoczęły się pierwsze Zaduszki Jazzowe.
Wspomnijmy teraz osobę Tomasza Szukalskiego, który tak niedawno od nas odszedł.

MUZEUM   JAZZU

Zbiera:

Pamiątki, Dokumenty, Instrumenty,

Konserwuje, Kataloguje,

Wystawia, Organizuje, Promuje.