100 lat temu powstała Polska YMCA 
Wystawa „100 LAT TEMU POWSTAŁA POLSKA YMCA”,
autorstwa Jarosława Molskiego, wiceprezesa Fundacji Muzeum Jazzu im. Leopolda Tyrmanda.

Wystawa zawiera 35 plansz z ilustracjami i opisami
w języku polskim i angielskim.


 
 
Wystawa 100 lat Polskiej YMCA, podczas Nocy Muzeów 2024 w Zamku Królewskim w Warszawie

Poniżej przedstawiamy dwie przykładowe plansze i sposób ich ekspozycji. 

1926 Sport w Polskiej YMCA w Krakowie

Polska YMCA w Krakowie także prowadziła ożywioną działalność sportową. Posiadając salę gimnastyczną oraz basen mogła rozwijać własne sekcje sportowe. Uczestniczyły one w rywalizacji krajowej na różnych szczeblach, nierzadko sięgając po tytuły mistrzowskie.

Dla młodzieży i dorosłych nie uprawiających sportu zawodniczo Polska YMCA organizowała zajęcia sportowo-rekreacyjne. Stanowiły one ważny element działalności
społeczno-wychowaczej organizacji.

Nie trzeba dodawać, że ze względu na niewygórowane ceny i atrakcyjne miejsce, zajęcia te cieszyły się dużym powodzeniem tak wśród młodzieży, jak i dorosłych.


1926 Sport at Polish YMCA in Krakow

Polish YMCA in Krakow also was very active in sports. Having a gym and a swimming pool, it was able to develop its own sports sections. They&nsp;participated in national competition at various levels, often reaching for championship titles.

For those young people and adults who did not play sports competitively, Polish YMCA organized recreation activities. They constituted an important element of the organization’s social and educational activity.

Needless to say, due to the affordable prices and attractive space, these classes enjoyed a lot of popularity among both teenagers and adults.

Great artists, creating the history of Polish jazz up today, grew from these musicians.


 
 

1940 Polska YMCA w Wielkiej Brytanii

Dyrektorem Polskiej YMCA w Wielkiej Brytanii był Henryk Majchrzak, który dotarł tam z Polski poprzez Węgry i Francję. Dyrekcja znajdował się najpierw w Szkocji, a następnie w Londynie.

Rozwinięto sieć świetlic z kantynami i bibliotekami. Odleglejsze i mniejsze oddziały były obsługiwane przez specjalne wozy kantynowe. Wydawano także cenne pismo „Poradnik dla Pracowników Świetlic Żołnierskich”, które służyło uchodźstwu polskiemu na trzech kontynentach.

W okresie od 1940 r. do 1946 r. istniało w Wielkiej Brytanii 278 ośrodków Polskiej YMCA, dom wypoczynkowy w Szkocji i Dom Lotnika z hotelem. Po zakończeniu II Wojny Swiatowej i rozformowaniu wojsk zredukowano działalność, a wyposażenie i sprzęt przesłano do odradzającej się Polskiej YMCA w kraju.


1940 Polish YMCA in Great Britain

Henryk Majchrzak was the director of Polish YMCA in Great Britain. He got there from Poland through Hungary and France.. The headquarters was first in Scotland and
then in London.

A network of day rooms with canteens and libraries was developed. The more distant and smaller branches were served by special canteen wagons. There was also a valuable magazine (guide club) edited, which served the Polish refugees on three continents.

From 1940 to 1946 in Great Britain there were 278 centers of the Polish YMCA, a holiday home and Airmen Home with a hotel. After the end of the Second World War and the dismantling of the troops, the activity was reduced, and the equipment was sent to the resurgent Polish YMCA in Poland.
Wystawę złożoną z 40-tu plansz można przedstawić w jednym stelażu o rozmiarach:
6 metrów długości
2 metry szerokości
2 metry wysokości


Wystawę złożoną z 40-tu plansz można przedstawić również w dwóch stelażach po 20 plansz w każdym.
3 metry długości
2 metry szerokości
2 metry wysokości


Muzeum Jazzu zaprasza do współpracy:

Domy Kultury
– Biblioteki
– Świetlice
– Muzea
– Szkoły Muzyczne
– Organizatorów koncertów
– Organizatorów Warsztatów Muzycznych
– Ambasady


Kontakt telefoniczny:
690 690 110
22 339 06 36

Kontakt mailowy: info@muzeumjazzu.pl