„Chinese YMCA trip MADE IN POLAND” – 109 wydarzenie Muzeum Jazzu


On July 17, a group of students from Hong Kong, members of the local YMCA branch, set out on the trans-Siberian railway. The purpose of the trip was to visit the YMCA in Moscow, Warsaw and Krakow. On Thursday 27th and Friday 28th July a group of Friends was hosted in Warsaw by The Jazz Museum.

17 lipca 2017 r. z Pekinu koleją transsyberyjską wyruszyła grupa studentów z Hokg Kongu, członków tamtejszej YMCA. Celem podróży były odwiedziny oddziałów YMCA w trzech miastach: Moskwie, Warszawie i Krakowie. Z wielką przyjemnością gościliśmy naszych Przyjaciół w Warszawie, we czwartek 27 i piątek 28 lipca.


108 020
L

108 030
L

108 040
L

108 050
L

108 060
L

108 070
L

108 080
L

108 090
L

108 100
L

108 110
L

108 120
L

108 130
L

108 140
L

108 150
L

108 160
L

108 170
L

108 180
L

108 190
L

108 200
L

108 210
L

108 220
L

108 230
L

108 240
L

108 250
L

108 260
L

108 270
L

108 290
L2

108 300
L3

108 280
L1

108 310
L

108 320
L

108 330
L

108 340
L

108 350
L

108 360
L

108 370
L


W murach starej Warszawy.


W muzeum Biegasa w Warszawie.


Na Rynku Starego Miasta w Warszawie.


Manie.


Układ taneczny na Skwerze Hoovera w Warszawie.


Występ na Skwerze Hoovera w Warszawie przeobraził się w nieplanowaną improwizację.
W Krakowie…