“Chinese YMCA trip MADE IN POLAND”
108 wydarzenie Muzeum Jazzu

On July 17, a group of students from Hong Kong, members of the local YMCA branch, set out on the trans-Siberian railway. The purpose of the trip was to visit the YMCA in Moscow, Warsaw and Krakow. On Thursday 27th and Friday 28th July a group of Friends was hosted in Warsaw by The Jazz Museum.

17 lipca 2017 r. z Pekinu koleją transsyberyjską wyruszyła grupa studentów z Hokg Kongu, członków tamtejszej YMCA. Celem podróży były odwiedziny oddziałów YMCA w trzech miastach: Moskwie, Warszawie i Krakowie. Z wielką przyjemnością gościliśmy naszych Przyjaciół w Warszawie, we czwartek 27 i piątek 28 lipca.
108 020 L
108 030 L
108 040 L
108 050 L
108 060 L
108 070 L
108 080 L
108 090 L
108 100 L
108 110 L
108 120 L
108 130 L
108 140 L
108 150 L
108 160 L
108 170 L
108 180 L
108 190 L
108 200 L
108 210 L
108 220 L
108 230 L
108 240 L
108 250 L
108 260 L
108 270 L
108 290 L2
108 300 L3
108 280 L1
108 310 L
108 320 L
108 330 L
108 340 L
108 350 L
108 360 L
108 370 L
W murach starej Warszawy.
W muzeum Biegasa w Warszawie.
Na Rynku Starego Miasta w Warszawie.
Manie.
Układ taneczny na Skwerze Hoovera w Warszawie.
Występ na Skwerze Hoovera w Warszawie przeobraził się w nieplanowaną improwizację.W Krakowie...