22. TYRMAND 1967. Sukces w Ameryce

Oprac. Andrzej Rumianowski, fot. Arch. Hoovera, Arch. Mary Ellen Tyrmand, Arch. Muzeum Jazzu, Arch. Dudusia Matuszkiewicza

POPRZEDNI WSZYSTKIE ODCINKI NASTĘPNY


Rok 2020, uchwałą Sejmu RP, ogłoszony został Rokiem Leopolda Tyrmanda

16 maja 2020 roku przypada setna rocznica urodzin Leopolda Tyrmanda, zaś 19 marca 2020. minęła 35. rocznica jego śmierci.
Leopold Tyrmand to literat, a także niestrudzony popularyzator jazzu. Jest patronem Fundacji Muzeum Jazzu przy Polskiej YMCA.
Z okazji Roku Leopolda Tyrmanda, Muzeum Jazzu przedstawia wystawę internetową pt. Stulecie urodzin Leopolda Tyrmanda, wykonaną w oparciu o materiały zgromadzone w Cyfrowym Archiwum Muzeum Jazzu, dzięki ofiarności Matthew Tyrmanda, Mary Ellen TyrmandJerzego Dudusia Matuszkiewicza, we współpracy z Marcelem Woźniakiem, biografem Leopolda TyrmandaPawłem Brodowskim, redaktorem naczelnym Jazz Forum.


Odpowiedź z New Yorkera, na propozycję druku American Diary
Archiwa Hoovera, dzięki uprzejmości Marcela Woźniaka.

Pierwszy z serii artykułów pt.: American Diary” Leopolda Tyrmanda przeczytał sam Wiliam Shawn, redaktor naczelny New Yorkera, wyraził zgodę na druk i zaproponował Tyrmandowi dalszą współpracę.

Wkrótce przysłany zostaje czek na sumę 5’000 dolarów. Dla porównania honorarium za tekst w paryskiej redakcji Kultury Gedroycia wynosiło 30 dolarów.

Czek na 5’000 dolarów od „New Yorkera” dla Leopolda Tyrmanda
Archiwa Hoovera, dzięki uprzejmości Marcela Woźniaka


Sesja dla New Yorkera, Archiwum Mary Ellen Tyrmand
Dzięki uprzejmości Marcela Woźniaka

Utwór Tyrmanda ukazuje się 11 listopada 1967 roku. Jest to wydarzenie bez precedensu. Mający 47 lat Polak, który kilka miesięcy wcześniej notował idiomy ze słowników, debiutuje w USA tekstem w „New Yorkerze”!
Zasługę w tłumaczeniu z pewnością ma Beverly. Czytelników zachwyca błyskotliwość spojrzeń i porównań, niespotykanych wcześniej.

Już kilka dni po publikacji zaczynają napływać do redakcji listy od czytelników – czy ten autor napisał coś jeszcze?
-cytat z książki:
Leopold Tyrmand „MOJA ŚMIERĆ BĘDZIE TAKA JAK MOJE ŻYCIE”, Marcela Woźniaka

Początkowo publikował w paryskiej „Kulturze”, ale szybko stał się postacią rozpoznawalną na amerykańskiej scenie publicystycznej. W latach 1967–1971 współpracował z renomowanym tygodnikiem „The New Yorker”, wydał też zbiory esejów: Dziennik amerykański oraz Zapiski dyletanta. W epoce kontrkultury i młodzieżowego buntu Tyrmand okazał się zwolennikiem wartości konserwatywnych, ostro sprzeciwiając się tendencjom lewicowym. Mottem jego twórczości z tego okresu stało się zdanie: „Przybyłem do Ameryki, aby bronić jej przed nią samą”. Wykładał na Uniwersytecie Stanowym Nowego Jorku i Uniwersytecie Columbia.


Życie towarzyskie i uczuciowe Leopolda Tyrmanda, Wydawnictwo Literackie Paryż 1967

Latem 1967 roku Instytut Literacki w Paryżu wydał powieść Tyrmanda, której nie chciano mu wydrukować w Polsce, „Życie towarzyskie i uczuciowe”. Książka nie była sukcesem wydawniczym, ale wywołała wielki konflikt Tyrmanda zarówno z krajowym, jak i emigracyjnym środowiskiem kulturalnym. To doprowadziło również do przerwania współpracy z Paryską Kulturą.


Wycinki prasowe nadsyłane przez przyjaciół z Polski

Wyrazem wojny, jaką wywołała książka, były przysyłane mu przez przyjaciół wycinki prasowe z polskich gazet, w których Tyrmand jest poniżany i degradowany jako pisarz.


Legitymacja Związku Literatów Polskich należąca do Leopolda Tyrmanda

7 kwietnia 1967 roku Leopold Tyrmanda został skreślony z listy członków Związku Literatów Polskich, jego twórczość została objęta cenzurą za działalność pisarską na zachodzie.


Zgoda Tyrmanda na rozwód z Barbarą Hoff

W roku 1967 Barbara Hoff wystąpiła o rozwód, który prowadzony był w sposób korespondencyjny przez Sąd Powiatowy dla m. st. Warszawy Wydział II Cywilny , pomiędzy Leopoldem Tyrmandem, zamieszkałym w Nowym Yorku,
a Barbarą Hoff przebywającą w Paryżu.


POPRZEDNI WSZYSTKIE ODCINKI NASTĘPNY