Krzysztof Karpiński


Oprac. Andrzej Rumianowski, Fot. Andrzej Rumianowski

Krzysztof Karpiński, autor książki:
Tylko smutek jest piękny opowieść, o Mieczysławie Koszu"
fot. Andrzej Rumianowski

Tylko smutek jest piękny opowieść o Mieczysławie Koszu",
książka Krzysztofa Karpińskiego
fot. Andrzej Rumianowski


14 listopada o godz.18:00, w czwartek, w księgarni MDM, w Warszawie, przy ul. Koszykowej 34, spotkamy się z Krzysztofem Karpińskim, autorem książki: „Tylko smutek jest piękny opowieść o Mieczysławie Koszu",
która była podstawą filmu fabularnego: „Ikar. Legenda Mietka Kosza”.

Spotkanie poprowadzi red. Aleksandra TykarskaPolskiego Radia.