Oprac. Andrzej Rumianowski, Fot. Andrzej Rumianowski

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO MARKA KAREWICZA