36. Źródła
informacji i zdjęć


Oprac. Jarosław Molski, Radosław Czapski fot. arch. Muzeum Jazzu

POPRZEDNI WSZYSTKIE ODCINKI WSZYSTKIE E-Wystawy


Początek historii Young Men’s Christian Association, czyli Związku Młodzieży Chrześcijańskiej YMCA w Polsce sięga końca I wojny światowej. Wówczas amerykańska YMCA roztaczała opiekę nad walczącymi w Europie amerykańskimi żołnierzami. Wśród nich był oddział ochotników polskich, pod dow. generała Józefa Hallera, dzięki niemu YMCA trafia do Polski. Rozwija swoją działalność edukacyjną, wychowawczą i sportową. Polską młodzież nauczono nowych dyscyplin sportu: piłki wodnej, siatkówki i koszykówki. Za datę powstania Polskiej YMCA przyjęto 08.12.1923 r.
W roku 1946 Leopold Tyrmand zakłada Jazz Club Polskiej YMCA w Warszawie, pierwszy klub jazzowy w powojennej Polsce.
Obecnie Grupa Pasjonatów, pod kierownictwem Andrzeja Rumianowskiego tworzy Muzeum Jazzu przy Polskiej YMCA.


Źródła literaturowe:
1. Mariusz KARDAS „Zarys dziejów „Polskiej YMCA” i jej gdyńskiego ogniska w latach 1932-1950” w: Zeszyty Gdyńskie nr 5, 2010
2. Leonidas KLISZEWICZ „Mobilizacja uchodźstwa do walki politycznej 1945-1990”, Polskie Towarzystwo Naukowe na Obczyźnie, Londyn 1995
3. Tomasz LERSKI „YMCA”, praca niepublikowana, Warszawa, 2018
4. Anna PACHOWICZ „Przyczynek do działalności Polskiej YMCA we Francji w latach 1939-1941” w: „Przegląd Polsko-Polonijny”, Nr 2/2011
5. Jacek NOWICKI „Eksperymentalna stacja telewizyjna w Warszawie w latach 1937-1939”, w: „Maszyny Elektryczne – Zeszyty Problemowe”, Nr 4/2017
6. Tomáš TLUSTY „The YMCA organisation and its physical education and sports activities in Europe during the First World War” w: „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna” Nr XIV/ I „, 2015
7. Stanisław ZABIELŁO „Na posterunku we Francji”, PAX, Warszawa, 1967

Źródła internetowe:
1. http://dlibra.kul.pl/dlibra
2. http://dx.doi.org/10.16926/kf.2017.16.24
3. http://dx.doi.org/10.16926/kf.2018.17.15
4. http://kpbc.umk.pl/dlibra
5. http://mbc.cyfrowemazowsze.pl/dlibra
6. http://pbc.gda.pl/dlibra
7. http://www.fn.org.pl/
8. http://www.wbc.poznan.pl/dlibra
9. https://digitalcommons.buffalostate.edu/drzewieniecki/
10.https://polona.pl/
11. https://www.nac.gov.pl/


POPRZEDNI WSZYSTKIE ODCINKI WSZYSTKIE E-Wystawy