Tomasz Stańko podczas X Festiwalu Kultury Żydowskiej „Warszawa Singera”.

X Festiwal Kultury Żydowskiej „Warszawa Singera”.
Kościół „Wszystkich Świętych”, Warszawa, Plac Grzybowski 3/5.
Wtorek, 27 sierpnia 2013, g. 19:00. Koncert Tomasza Stańki.

Realizacja: A. Rumianowski