7. 1948. Polska YMCA Warszawa, Studio 48 Tyrmanda

Opracowanie Andrzej Rumianowski fot. arch. Muzeum Jazzu

POPRZEDNI WSZYSTKIE ODCINKI NASTĘPNY 

JAZZ po WOJNIE, w latach 1945-1960”, to wystawa autorstwa Andrzeja Rumianowskiego, dokumentująca najważniejsze wydarzenia jazzowe tego okresu.

Składa się z 43 sukcesywnie publikowanych odcinków.

Wystawa jest opracowana na podstawie materiałów zgromadzonych w MUZEUM JAZZU, a przede wszystkim w oparciu o historyczne wycinki prasowe, podarowane przez Barbarę Szałwińską, wdowę po Julianie Wicku Szałwińskim, niegdysiejszym wiceprezesie klubu Hybrydy (Wicek od wiceprezesa).

Wystawa jest drugą częścią cyklu zatytułowanego „Dekady Jazzu w Polsce”.


„Jazzowe dzieje Polaków”, A. Wasylewski
Archiwum Muzeum Jazzu


 

7 kwietnia 1948 roku, tym razem pod nazwą: STUDIO 48, w budynku warszawskiej YMCA przy ul. Konopnickiej 6 Tyrmand kolejny raz powtarza koncert SESSION HOT JAZZ SWING BOOGIE WOOGIE Wielkiej Reprezentacyjnej Orkiestry JAZZ-CLUBU POLSKIEJ YMCA.

 

W koncercie pod dyrekcją Charlesa Bovery wystąpili:
Janusz „Mrek” Byliński
Wacław Czyż
Franciszek Górkiewicz
Jan Issakiewicz
Juliusz Skowroński.


Tadeusz Federowski.
Fot. Marek Karewicz
Archiwum Muzeum Jazzu


 

W Sali widowiskowej Polskiej YMCA odbywały się też koncerty jazzowe i jednym z bardziej znanych jazzmanów często tam występujących był Karol Bovery. Byłem na koncercie Studio 48. […] Pamiętam na pulpitach trójkątne emblematy YMCA.

(Tadeusz Federowski) „Jazzowe dzieje Polaków”, A.Wasylewski


Afisz STUDIO 48
Archiwum Muzeum Jazzu

Wielki koncert w gmachu Polskiej YMCA zorganizowany przez Tyrmanda w 1948 roku reklamował afisz o treści:

Sala widowiskowa POLSKIEJ YMCA ul. Konopnickiej 6
7 kwietnia w dwóch kolejnych seansach
=o godzinie 18:15 i 20:30=
JAZZ CLUB POLSKIEJ YMCA
====otwiera swoje====
STUDIO 48

                                            gra:

Wielka Reprezentacyjna Orkiestra
JAZZ-CLUBU POLSKIEJ YMCA
dyryguje: CHARLES BOVERY

                                            soliści:

BYLIŃSKI ● CZYŻ ● GÓRKIEWICZ
ISSAKIEWICZ ● SKOWROŃSKI

zapowiada: LEOPOLD TYRMAND


POPRZEDNI WSZYSTKIE ODCINKI NASTĘPNY