A. Koniec I Wojny Światowej. Nowe czasy, nowa muzyka


POPRZEDNI WSZYSTKIE ODCINKI NASTĘPNY


 

E-wystawa „DEKADY JAZZU, lata 20-te, 30-te, BYŁ JAZZ” opracowana przez Krzysztofa Karpińskiego autora książki:
„Był jazz, krzyk jazzbandu w międzywojennej Polsce”
.

Wystawa w ciekawym i lapidarnym skrócie dokumentuje międzywojenny rodowód polskiego jazzu, ilustrując to archiwalnymi fotografiami artystów, najważniejszych miejsc i kopiami dokumentów związanych z historią jazzu.


Zespół Karasińskiego w lokalu Oaza w Warszawie.


 

Po zakończeniu I Wojny Światowej amerykańscy żołnierze zaznaczyli swoją obecność w Europie Zachodniejeksportując” do niej różnorodne upodobania, także muzyczne. Do europejskiej muzyki popularnej wnieśli absolutne novum – ragtime, czyli oszałamiająco dynamiczny styl muzyki fortepianowej.


Zespół Jerzego Petersburskiego.


 

W Polsce następowała asymilacja nowinek napływających z Paryża, Berlina, czy Nowego Jorku. Pośród nich istotne miejsce zajmowała właśnie muzyka rozrywkowa a konkretnie jazzująca muzyka taneczna.


Orkiestra Czesława Żaka.


 

Ten nowy nurt wywierał wpływ na tańce towarzyskie na modnych wówczas scenkach rewiowo – kabaretowych, gdzie orkiestry prezentowały repertuar z numerami zagranicznymi.


Orkiestra Henryka Golda.


 

Powstawały mniej lub bardziej wytworne restauracje z dancingami. Myli się ten, któremu się wydaje, że występujący tam muzycy myśleli tylko o rozrywce.POPRZEDNI WSZYSTKIE ODCINKI NASTĘPNY