Adam Ferch

 • Tekst Krzysztof Wilski, Andrzej Rumianowski, Fot. Andrzej Rumianowski
  24 maja 2019, pięć dni po swoich osiemdziesiątych czwartych urodzinach, odszedł Adam Ferch, ostatni z Wielkiej Czwórki organizatorów, animatorów i propagatorów jazzu w Polsce (pozostali to: Józef Balcerak, Leopold Tyrmand i Roman Waschko).
  Praski rodak, absolwent słynnego „Władka” czyli VIII Liceum im. Władysława IV i Politechniki Warszawskiej, aktywny na scenie jazzowej od połowy lat pięćdziesiątych.
  Był jedną z kluczowych postaci rozpoczętego na fali festiwali sopockich ruchu na rzecz organizowania krajowego życia jazzowego, który doprowadził do powstania:
  – w 1957r. Federacji Polskich Klubów Jazzowych

  – od 1964r. – Polskiej Federacji Jazzowej
  – a od 1969r. – Polskiego Stowarzyszenia Jazzowego.

  Przez kolejne dziesięciolecia, był wszędzie tam, gdzie działy się rzeczy dla jazzu w Polsce ważne, od pierwszych koncertów w Filharmonii Narodowej przez kolejne Jazz Jamborees i inne koncerty, do prowadzonego przez siebie od 2008r. Swing Clubu.
  Aktywny do końca w Swing Clubie, w kwietniu b.r. poprowadził swój ostatni koncert.

  Wielokrotnie powtarzał słowa piętnastowiecznego franko-flamandzkiego kompozytora, kapelmistrza i teoretyka muzyki Johannesa Tinctorisa:
  „„Cechy prawdziwej muzyki: umysły przyziemne podnosić, smutek rozweselać, złą wolę odpierać, miłość podsycać, ludzi cieszyć” i taką właśnie prawdziwą muzyką jazzową żył i przedstawiał.

  Będzie go nam wszystkim bardzo brakowało…

  W poniedziałek 27 maja 2019. przy Elektoralnej w Warszawie koncert w ramach Swing Clubiu odbył się już bez Adama Fercha.

  Wieloletniego animatora jazzu pożegnał Koordynator Mazowieckiego Instytutu Kultury Piotr Mazur, przekazując jego wolę aby dalsze prowadzenie Swing Clubu przejęła Anna Markowska, współorganizatorka wielu przedsięwzięć artystycznych, manager Zespołu Pieśni i Tańca Szkoły Głównej Handlowej, wiceprezes STOMUR i prezes STOART minionej kadencji.
  Muzycznie ze sceny Adama Fercha pożegnał zespół Wisła Hot 5, któremu przewodził Mark Shepherd.

  Scenę zdobiły plakaty i afisze z festiwali, w organizacji których Adam Ferch brał udział:
  – I koncert jazzowy w Filharmonii pomorskiej – 1958
  – IV koncert jazzowy w Filharmonii Narodowej – 1958.
  – I koncert jazzowy w Filharmonii Narodowej – 1958.

  – Festiwal Jazz 59 (drugie Jazz Jamboree) – 1959.

  Po drugiej stronie stały sceny inne plakaty i afisze z koncertów, które organizował Adam Ferch:

  – Festiwal Jazz 60 (III Jazz Jamboree) – 1960.

  – VIII koncert Jazzowy Filharmonia Narodowa – 1959.

  – VI Koncert Jazzowy Filharmonia Narodowa – 1960.

  – Festiwal Jazz 58 (I Jazz Jamboree) – 1958.