Andrzej Schmidt wspomnienie

Oprac. Andrzej Rumianowski, fot. Andrzej Rumianowski


Andrzej Schmidt
Fot. Andrzej Rumianowski

26.06.2021. zmarł, przeżywszy 98 lat Profesor ANDRZEJ SCHMIDT – najwybitniejszy polski znawca jazzu i jego historii, wieloletni dziekan Wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywkowej Akademii Muzycznej w Katowicach, publicysta „Jazz Forum„, recenzent, działacz PSJ, krytyk, prelegent, niezrównany gawędziarz, autor bestsellerowego dzieła: „Historia jazzu” (ur. 28 lipca 1922).

Wspominając jego szlachetną i budzącą sympatię osobę przypomnę anegdotę, jaką opowiedział mi, 22 sierpnia 2009 roku, na spotkaniu w Parku Chopina w Gliwicach.

„To było w 1992 roku, trasa Adama Makowicza po filharmoniach krajowych. Ja zapowiadałem koncert w Opolu, pięknie mówiłem o wielkim Adamie Makowiczu, który już czekał za kulisami by wejść na estradę.

Kończąc opowieść zobaczyłem stojących już na scenie, towarzyszących Makowiczowi: Jacka Niedzielę i Kazimierza Jonkisza, Zapowiedziałem ich z takim namaszczeniem, jakby byli członkami kwintetu Milesa Daviesa. W końcu, wskazując dłonią, donośnym głosem przedstawiłem samego mistrza:

Specjalnie dla Państwa, Adam Mickiewicz.

Sala gruchnęła śmiechem, ale Makowiczowi do śmiechu wcale nie było.”