Anna Łyżwa, ostatnie pożegnanie


2 października 2020 roku, w piątek o godzinie 13:40 na Cmentarzu Batowicezwanym Prądnik Czerwony, przy ulicy Powstańców 48 w Krakowie


w kaplicy Cmentarza


rodzina oraz bardzo liczne grono współpracownikówprzyjaciół pożegnało


zmarłą 26 września 2020, Annę Łyżwę, Dyrektor Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji oraz Podkarpackiego Ośrodka Samorządu Terytorialnego, Wiceprezeskę Zarządu Fundacji Rozwoju Demokracji.

Aniu, spoczywaj w pokoju.