B. Walczący artyści


POPRZEDNI WSZYSTKIE ODCINKI NASTĘPNY


E-wystawa
„DEKADY JAZZU, lata 20-te, 30-te, BYŁ JAZZ”
opracowana przez Krzysztofa Karpińskiego, autora książki pt.:
„Był jazz, krzyk jazzbandu w międzywojennej Polsce”
.


Wystawa w ciekawym i lapidarnym skrócie dokumentuje międzywojenny rodowód polskiego jazzu, ilustrując to archiwalnymi fotografiami artystów, najważniejszych miejsc i kopiami dokumentów związanych z historią jazzu.


Orkiestra Karasińskiego


 

Państwowość polska, odzyskana w 1918r. szybko została zagrożona wojną polsko – bolszewicką. Sowiecka ofensywa latem 1920 groziła utratą niepodległości. Tamten czas to wielka mobilizacja przed śmiertelnym zagrożeniem.


Orkiestra Henryka Warsa w studiu „Syrena Record”, Warszawa lata 30


 

Szczególną rolę w zwycięskiej bitwie na przedpolach Warszawy w sierpniu 1920r. odegrała Armia Ochotnicza złożona z uczniów i młodzieży. Wśród obrońców Polski Niepodległej znaleźli się też studenci Konserwatorium WarszawskiegoZygmunt Karasiński i Szymon Kataszek, uczestniczący w walkach 6. Pułku Piechoty. .


Henryk Wars

Iwo Wesby


 

Kompozytor i pianista Henryk Wars zgłosił się na front tuż po ukończeniu warszawskiego Gimnazjum Ziemi Mazowieckiej, a późniejszy dyrygent i aranżer Iwo Wesby przerwał naukę w krakowskim VII Gimnazjum Realnym, by wziąć udział w walkach. Najmłodszy z nich, jako czternastoletni wówczas chłopiec, Józef Mikutowski, pełnił służbę w ochotniczym batalionie wartowniczym, potem w XIII Pułku Piechoty, tam nauczył się grać na trąbce.


POPRZEDNI WSZYSTKIE ODCINKI NASTĘPNY