C. Wojskowi Muzycy


POPRZEDNI WSZYSTKIE ODCINKI NASTĘPNY


E-wystawa
„DEKADY JAZZU, lata 20-te, 30-te, BYŁ JAZZ”
opracowana przez Krzysztofa Karpińskiego, autora książki pt.:
„Był jazz, krzyk jazzbandu w międzywojennej Polsce”
.


Wystawa w ciekawym i lapidarnym skrócie dokumentuje międzywojenny rodowód polskiego jazzu, ilustrując to archiwalnymi fotografiami artystów, najważniejszych miejsc i kopiami dokumentów związanych z historią jazzu.Harry Nadel


 

W okresie międzywojennym wielu młodych ludzi będących później znanymi artystami wiedzę zdobywało w Wojsku Polskim, gdzie istniał dostęp do wszelkich pomocy, a przede wszystkim do instrumentów muzycznych.

 

Pianista Jakub Kagan, odbywając służbę wojskową w latach 1919-1921 doskonalił grę na instrumentach i walczył w wojnie polsko – bolszewickiej. Wiosną 1917 r. do Legionów wstąpił skrzypek Herman Nadel i służył w orkiestrze 3 Pułku Piechoty II Brygady. Był internowany w Szczypiornie. Potem znowu służył w Wojsku Polskim biorąc udział w walkach przeciwko Ukraińcom i bolszewikom.


Henryk Gold


 

Henryk Gold już w latach 1917 – 1918 dyrygował orkiestrą wojskową, a w 1920 r. służył w pułku piechoty na froncie bolszewickim.


Adam Aston


 

W walkach z sowieckim najeźdźcą brali też udział inni muzycy szefowie orkiestr: Czesław Żak, Tadeusz Kwieciński, Jerzy Petersburski, a także piosenkarz Adam Aston.


POPRZEDNI WSZYSTKIE ODCINKI NASTĘPNY