Fotografie Andrzeja Rumianowskiego,
grafiki Julii
Rumianowskiej
,
oraz anegdoty
artystów, odcinek 1.
Fotografie Andrzeja Rumianowskiego,
grafiki Julii
Rumianowskiej
,
oraz anegdoty
artystów, odcinek 2.
Fotografie Andrzeja Rumianowskiego,
grafiki Julii
Rumianowskiej
,
oraz anegdoty
artystów, odcinek 3.
Fotografie Andrzeja Rumianowskiego,
grafiki Julii
Rumianowskiej
,
oraz anegdoty
artystów, odcinek 5.