Europejski Festiwal YMCA w Pradze, współorganizacja, 25 wydarzenie Muzeum Jazzu


17 Wydarzenie w roku 2013 i 25 wydarzenie Muzeum Jazzu. Muzeum Jazzu działające pod patronatem Warszawskiej YMCA współorganizowało Europejski Festiwal YMCA w Pradze, na którym wystąpiła Grupa Fours oraz wiele zespołów na estradach i ulicach Pragi.