Festiwal Hałda Jazz 2020 – online. „Nim wstanie dzień”

FESTIWAL HAŁDA JAZZ 2020 – ONLINE
„NIM WSTANIE DZIEŃ” – spektakl muzyczno-multimedialny
TRANSMISJA na ŻYWO – 29 listopada 2020, godz.19
Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu, Duża Scena

P r o j e k t „Nim wstanie dzień”, z muzyką na żywo i narracją aktorską, ukazuje wydarzenia z życia najwybitniejszego polskiego jazzmana i kompozytora filmowego, Krzysztofa Komedy-Trzcińskiego, a także twórczość artysty.
S c e n a r i u s z spektaklu powstał według pomysłu Krzysztofa Witkowskiego, dyrektora Festiwalu Hałda Jazz, jazzmana-basisty.
T e k s t y, w opracowaniu Ewy Kałużnej, zostały oparte na publikacjach literackich Magdaleny Grzebałkowskiej i Tomasza Lacha.
F o t o g r a f i e pochodzą z prywatnego archiwum Tomasza Lacha, syna Zofii Komedowej-Trzcińskiej, pasierba Krzysztofa Komedy.
W rolę Krzysztofa Komedy wciela się MICHAŁ KOSELA, aktor Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu.

Oprawę muzyczną zapewniają:
ADAM KAWOŃCZYK – trumpet, kalimba, pipe
PIOTR DOMAGAŁA – electric guitar, acoustic guitar
KRZYSZTOF WITKOWSKI – bass guitar
OLEG DYYAK – accordion, percussion, duduk.

S c e n a r i u s z: Szymon Kloc
R e ż y s e r i a: Krzysztof Witkowski
Z d j ę c i a: Radosław Barczak
M o n t a ż: Radosław Barczak, Andrzej Pieńkowski
M u l t i m e d i a: Paweł Rzecki
W s p ó ł p r a c a redakcyjna: Ewa Kałużna, Marcin Kuleszo, Grzegorz Kaczmarek
K i e r o w n i k muzyczny: Piotr Domagała
Z d j ę c i a artystów: Dariusz Gdesz
D ź w i ę k: Andrzej Rzyman
G r a f i k a: Gaweł Sagan, Agata Szuba.
Z A P R A S Z A M Y!

https://www.facebook.com/haldajazz/videos/3449350481826821/