13. Jazz w Wilnie


POPRZEDNI WSZYSTKIE ODCINKI NASTĘPNY


E-wystawa
„DEKADY JAZZU, lata 20-te, 30-te, BYŁ JAZZ”
opracowana przez Krzysztofa Karpińskiego, autora książki pt.:
„Był jazz, krzyk jazzbandu w międzywojennej Polsce”
.


Wystawa w ciekawym i lapidarnym skrócie dokumentuje międzywojenny rodowód polskiego jazzu, ilustrując to archiwalnymi fotografiami artystów, najważniejszych miejsc i kopiami dokumentów związanych z historią jazzu.


Pocket Jazz” pod dyrekcją Henryka Czyża, Wilno 1939 r.

Międzywojenne Wilno było ważnym ośrodkiem kulturalnym północno – wschodnich Kresów II Rzeczypospolitej. Na początku lat 30 powstawały uczniowskie zespoły instrumentalno – wokalne, które wykorzystywano podczas akademii i innych uroczystości.


Henryk Czyż

W 1938 r. z inicjatywy Henryka Czyża, ucznia IV klasy gimnazjum, powstał zespół, który pod względem muzycznym przewyższał wszystkie inne. Początkowo funkcjonował jako amatorska orkiestra gimnazjalna, później zaś jako niezależny profesjonalny „Pocket Jazz”.


Kawiarnia Biały Sztrall w Wilnie (widok współczesny)

Występowali głównie w kawiarni „Biały Sztral”, okazjonalnie śpiewała z nimi Marta Mirska (wówczas Alicja Nowak).


Hotel George w Wilnie (widok współczesny)

Henryk Czyż, lider i aranżer, grał na klarnecie i saksofonie. Pianistą był doświadczony Marian Suchocki, na perkusji grał Michał Niemira, późniejszy członek znanych zespołów jazzowych Zygmunta Wicharego.


POPRZEDNI WSZYSTKIE ODCINKI NASTĘPNY