14. Jazzowa biblioteka


POPRZEDNI WSZYSTKIE ODCINKI NASTĘPNY


E-wystawa
„DEKADY JAZZU, lata 20-te, 30-te, BYŁ JAZZ”
opracowana przez Krzysztofa Karpińskiego, autora książki pt.:
„Był jazz, krzyk jazzbandu w międzywojennej Polsce”
.


Wystawa w ciekawym i lapidarnym skrócie dokumentuje międzywojenny rodowód polskiego jazzu, ilustrując to archiwalnymi fotografiami artystów, najważniejszych miejsc i kopiami dokumentów związanych z historią jazzu.


Nuty wydane w serii „Biblioteka Jazz’owa”, lata 30-te

Muzycy doskonalili umiejętności i zdobywali wiedzę o jazzie czytając przychylne mu czasopisma:
– „Rytm”,
– „Muzyka”,
– „Orkiestra”,
– „Echo artystyczne”,
– „Przegląd muzyczny”.


Publikacja muzyczna wydawnictwa Liliput, lata 30

Poza polską prasą na rynku pojawiły się też fachowe czasopisma zagraniczne. Osiągalne były:
– amerykański „Downbeat” i „Metronome Magazine”,
– angielski „Melody Maker”,
– francuski „Jazz Hot”,
– niemieckie „Music Echo”,
– fińskie „Rytmi”,
– szwedzki „Orkester Journalen”,
– a nawet czeski „Prehled Rozhlasu”, poświęcające wiele miejsca jazzowi.


Reklama mikrofonów krakowskiego Domu Muzycznego Brachfelda 1939 r.

Nuty wydawało wiele firm, wśród nich działająca od 1906 r. warszawska firma Bronisława Rudzkiego (ul. Marszałkowska 87 i 146). Ważną działalność prowadziło też warszawskie wydawnictwo i skład nut „FermataHenryka Lebendigera (ul. Zamenhofa 3).


POPRZEDNI WSZYSTKIE ODCINKI NASTĘPNY