29 Za murami Getta


POPRZEDNI WSZYSTKIE ODCINKI NASTĘPNY


E-wystawa
„DEKADY JAZZU, lata 20-te, 30-te, BYŁ JAZZ”
opracowana przez Krzysztofa Karpińskiego, autora książki pt.:
„Był jazz, krzyk jazzbandu w międzywojennej Polsce”
.
 

Wystawa w ciekawym i lapidarnym skrócie dokumentuje międzywojenny rodowód polskiego jazzu, ilustrując to archiwalnymi fotografiami artystów, najważniejszych miejsc i kopiami dokumentów związanych z historią jazzu.


Afisz występu orkiestry Wiesława Wilkosza. Lata 40.

 

Od początku w warszawskim getcie, które stało się zamkniętą strefą w 1940 r., organizowano życie kulturalne. Działały teatrzyki, kabarety, odbywały się koncerty.


Afisz występu orkiestry George’a Scott’a

 

W pierwszych miesiącach Niemcy tolerowali to. Działalność rozrywkową prowadzono m.in. w kawiarni „Nowoczesna” (ul. Nowolipki), gdzie występowała orkiestra Artura Golda, w „Feminie” (ul. Leszno), gdzie kierownikiem muzycznym teatru rewiowego był Iwo Wesby, w „Melody Palace” (ul.Rymarska) grała orkiestra Zygmunta Berlanda.

Afisz występu orkiestry Braci Motylińskich

 

Oprócz żydowskich występowali również polscy muzycy Aleksander Tumel, Bronisław Stasiak i George Scott. Honoraria swoje przekazywali żydowskim kolegom, którzy nie mogli opuszczać murów getta.

POPRZEDNI WSZYSTKIE ODCINKI NASTĘPNY