15. JAZZ w ANEGDOCIE Paweł Brodowski

Oprac. Andrzej Rumianowski, fot. Andrzej Rumianowski

.

Wystawa przedstawia fotografie wykonane przez Andrzeja Rumianowskiego i grafiki Julii Rumianowskiej, jako tło do anegdot opowiedzianych autorowi fotografii przez fotografowanych artystów.

.

Zapraszamy na odcinek nr 15.


Paweł Brodowski, Klub Tygmont Warszawa, 30. VII 2007.
Fot. Andrzej Rumianowski

.

PAWEŁ BRODOWSKI
Niegdyś kontrabasista, od 1980 Redaktor Naczelny pisma „Jazz Forum„,
(ur. 22 IX 1947 we Wrocławiu.)

Gdy w 2006 roku przygotowywałem wystawę pt: “A Story of Polish Jazz”, wiedziałem, że będzie ona miała sens tylko wówczas, gdy przedstawię wszystkie portrety – 76 artystów wymienionych w przeboju Jarka Śmietany. Zapisując nazwiska, zaznaczyłem osoby, których już nie można było sfotografować.
We wrześniu 2006 roku nieżyjących osób było 10. Należało poszukać ich fotografii.

Wystarczył jeden telefon do Pawła Brodowskiego (redaktora naczelnego Jazz Forum), który powiedział:
– OK, proszę być w redakcji za 20 minut..
I tak się stało, gdy przyjechałem, czekało na mnie 10 fotografii do zeskanowania.
Imponujący porządek w redakcyjnym archiwum.
Gdy przeczytałem mu ten tekst do zaakceptowania, powiedział:

– No może być,… pan dopisze jeszcze, że od czterdziestu lat na posterunku.”