Jubileusze Pawła Brodowskiego

Oprac. Andrzej Rumianowski, fot. Filip Błażejowski, fot. Andrzej Rumianowski


Plakat z okazji jubileuszy Pawła Brodowskiego
Proj. Kasia Stańczyk


 
22 listopada 2022 roku redaktor naczelny miesięcznika Jazz Forum, Paweł Brodowski, obchodził podwójny jubileusz:
75 lecie urodzin
50 lecie pracy w redakcji Jazz Forum.


Jubileusz Pawła Brodowskiego & Koncert Jazz Forum Talents
Fot. Andrzej Rumianowski


 
Z tej okazji w warszawskim klubie Jassmine odbyło się spotkanie z szanownym Jubilatem, które to spotkanie prowadzili:
Asia Pieczykolan i Paweł Sztompke


Amelka Kramek, Marek Romański i Asia Pieczykolan gratulujący Pawłowi Brodowskiemu.
Fot. Andrzej Rumianowski


 
Podwójny Jubilat Paweł Brodowski został obdarowany przez pracowników redakcji Jazz Forum:
Asię Pieczykolan
Amelkę Kramek

Marka Romańskiego
zaprojektowanym przez Kasię Stańczyk plakatem.


Paweł Brodowski i Ireneusz Kowalewski
Fot. Andrzej Rumianowski


 
Ireneusz Kowalewski, Prezes Stowarzyszenia Jazzowego Melomani z Łodzi, po 30 latach Oskarów Jazzowych wręczył Pawłowi pamiątkowe ZŁOTE PIÓRO.

Dariusz Grodziński wręczający Pawłowi Brodowskiemu pamiątkowy plakat.
Fot. Andrzej Rumianowski

 

Dariusz Grodziński, przedstawiciel Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, podarował Pawłowi Brodowskiemu plakat honorujący jego jubileusze.


Fragment Plakatu podarowanego Pawłowi Brodowskiemu

 

Przyjaciele z Kalisza dopatrzyli się większej ilości jubileuszy Pawła Brodowskiego:

75 / 55 / 50 / 30 / 25

75 urodziny
55 lat Albumu „Dziwny jest ten świat
50 lat pracy w Jazz Forum
30 lat pracy w Radzie M.F.P.J.
25 lat jako Dyrektor Artystyczny
      Międzynarodowego Festiwalu Pianistów Jazzowych


Paweł Brodowski i Andrzej Rumianowski Fot. Filip Błażejowski

 

Prezentem od Muzeum Jazzu była fotografia
JubilataDudusiem Matuszkiewiczem, autorstwa
Andrzeja Rumianowskiego.


Paweł Brodowski i Jerzy Duduś Matuszkiewicz Fot. Andrzej Rumianowski

 

Sprezentowana przez Andrzeja Rumianowskiego fotografia wykonana była w Klubie Tygmont, w 2013 roku, podczas uroczystości związanej z 85 rocznicą urodzin Jerzego Dudusia Matuszkiewicza.


Goście zgromadzeni w Klubie Jasmine. W środku stojący Janusz Majewski i Paweł Brodowski
Fot. A. Rumianowski


 

Na uroczystość w klubie Jasmine przybyli serdeczni przyjaciele Jubilata, również ci z dawno minionych lat. Była też Jego Rodzina . Przybyło wielu wspaniałych muzyków.

Dawno nie widziano, zebranych w jednym miejscu, tylu gwiazd polskiego jazzu.
Byli dziennikarze muzyczni, współpracownicy i redaktorzy Jazz Forum, promotorzy, wielbiciele jazzu, goście specjalni, a wśród nich legendarny reżyser filmowy, pasjonat jazzu Janusz Majewski.

Dzięki połączeniu wideo usłyszeliśmy i zobaczyliśmy gratulacje od Krzysztofa Materny i Przemka Dyakowskiego.


Paweł Sztompke i Paweł Brodowski na scenie Jasmine
Fot. A. Rumianowski

 

Teraz Paweł Brodowski opowiadał swoją jazzową, życiową historię , a Paweł Sztompke starał się zadawać mu pytania.
 

Ciężko było przerwać wspaniały monolog Redaktora Naczelnego Jazz Forum, który kończąc kolejne historie, powtarzał:
– to teraz zapytaj mnie o … .
I Paweł Sztompke, śmiejąc się, właśnie o to pytał…


Hania Derej przy fortepianie
Fot. Andrzej Rumianowski


 
Później pięknie zagrała 17-letnia Hania Derej.

Hania Derej przy fortepianie
Fot. Andrzej Rumianowski


 
Hania Derej, nie przystąpiła do Próbnej Matury z Języka Polskiego, aby przyjechać do Warszawy i zagrać w Jasmine dla Pawła Brodowskiego.

Następnego dnia miała Próbną Maturę z Matematyki


Grupa Jazz Forum Talents
Fot. Andrzej Rumianowski


 
Wieczór swoją muzyką uświetniła też grupa Jazz Forum Talents, szczególnie podobała się wspaniała interpretacja utworu „Dziwny jest ten świat


Grupa Jazz Forum Talents
Fot. Andrzej Rumianowski


 
Jazz Forum Talents to od lewej:

Jakub Mizeracki – g
Kacper Smoliński – hca
Kasia Pietrzko – p
Roman Chraniuk – b
Maciej Kądziela – as
Adam Zagórski – dr


Kasia Pietrzko przy fortepianie
Fot. Andrzej Rumianowski


 
W taki uduchowiony sposób grała Kasia Pietrzko

Goście Pawła Brodowskiego przy torcie
Fot. Andrzej Rumianowski


 
A na koniec był wielki tort autorstwa Grażyny Miśkiewicz.