KONCERT na ZAMKU 113 wydarzenie
Muzeum Jazzu

Oprac. Andrzej Rumianowski, fot. Kazimierz Olszewski, Radosław Czapski, Jarosław Molski, Andrzej Rumianowski,



17 listopada 2018. w ARKADACH KUBICKIEGO
Muzeum Jazzu przy współpracy z Zamkiem Królewskim
w Warszawie przedstawiło imprezę p.t.:
KONCERT NA ZAMKU: 100 lat Niepodległej Polski,
95 lat Polskiej YMCA



Tomasz Lerski, prowadzący ,,Koncert na Zamku" razem
z Krzysztofem Sadowskim , prezesem Fundacji Muzeum Jazzu powitali zgromadzoną w Arkadach Kubickiego publiczność.
Tomasz Lerski wygłosił referat na temat 100 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości
i 95 rocznicy powołania Polskiej YMCA.



Cytat z wystąpienia Tomasza Lerskiego:

-,,Obchodzimy jeden z najwspanialszych jubileuszy
w polskim kalendarzu – jubileusz stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę w listopadzie 1918 roku.
Ta data nierozerwalnie wiąże się z osobą Józefa Piłsudskiego, który potęgą swej osobowości oraz wielkością czynów militarnych i politycznych wskrzesił wolną Polskę, dając jej tym samym dwadzieścia najwspanialszych lat – dwudziestolecie międzywojenne.



Nasz koncert jest wyrazem hołdu dla Marszałka Józefa Piłsudskiego, jednego z największych Polaków w dziejach, ale także dla wszystkich, znanych i nieznanych z nazwiska, którzy na przestrzeni dziejów poświęcili swe życie dla idei wolności i niepodległości naszego kraju.

Po zakończeniu I wojny światowej generał Haller, usatysfakcjonowany współpracą z YMCA, zaproponował, aby organizacja ta, powracając z armią polską do niepodległej Polski wiosną 1919, rozpoczęła swoją działalność w Polsce.
30 marca 1922 władze Rzeczypospolitej Polskiej oficjalnie zatwierdziły statut YMCA.
8 grudnia 1923 Amerykańska YMCA przekazała Polsce całe mienie i pełnomocnictwa. Marszałek Polski Józef Piłsudski otrzymał legitymację nr 1, przyjmując godność pierwszego Członka Honorowego Polskiej YMCA".



Redaktor Tomasz Szachowski w imieniu Instytutu Pamięci Narodowej przeprowadził wywiad z autorem książki: ,,Jazzowe Dzieje Polaków", Andrzejem Wasylewskim.
Była to warszawska premiera tego wydawnictwa.

Andrzej Rumianowski przedstawił prezesa Polskiej YMCA Adama Goncerza i opowiedział o 3 nowych wystawach Muzeum Jazzu, prezentowanych podczas koncertu.

Adam Goncerz prezes Polskiej YMCA

Muzeum Jazzu dziękuje Sponsorom i Patronom koncertu. Sponsorzy, Współorganizatorzy i Patroni wydarzenia
,,Koncert na Zamku" :
- Fundacja PZU
- STOART
- Boston/Steinway & Sons
- Polska YMCA
- Zamek Królewski w Warszawie
- Fundacja Diamentowy Głos
- Fundacja Jazz Jamboree
- Instytut Pamięci Narodowej


1 wystawa - ,,95 lat Polskiej YMCA"
autorstwa Jarosława Molskiego
(34 plansze z tekstami w języku polskim i angielskim)

2 wystawa - ,,Był Jazz - Krzyk Jazzbandu w międzywojennej Polsce", Krzysztofa Karpińskiego
(34 plansze z tekstami w języku polskim i angielskim)

3 wystawa - ,,Jazz w powojennej Polsce 1945-1960" autorstwa Andrzeja Rumianowskiego
(44 plansze opatrzone cytatami z gazet z tamtych lat)

Podczas koncertu prowadzona była sprzedaż, wydanej przez Instytut Pamięci Narodowej książki ,,Jazzowe dzieje polaków" Andrzeja Wasylewskiego.

Tomasz Lerski obok Ludmiły Piechowskiej
prowadzącej Fundacją Diamentowy Głos.
Ludmiła Piechowska
zaprezentowała najmłodszych
w Polsce wykonawców jazzowych, laureatów Młodzieżowego Konkursu Jazzowego Magnolia.
Przed publicznością wystąpili:

Julia Fijałkowska

Ignacy Błażejowski

Julia Biłek

Anna Pak

Magda Panek

Krzysztof Sadowski wręczył młodym artystom dyplomy
i prezenty ufundowane przez Muzeum Jazzu.

Kolejnym punktem programu koncertowego był występ zespołu „Warsaw Dixielanders", znanego z wykonań standardów jazzu tradycyjnego, a także z ciekawych przeróbek polskich utworów z okresu międzywojennego.

Publiczność gorąco oklaskiwała występy artystów

Redaktor Naczelny Jazz Forum, Paweł Brodowski przeprowadził konkurs z nagrodami z wiedzy o jazzie.

Joanna Morea zaśpiewała dwie patriotyczne piosenki:

Krzysztof Karpiński zapowiedział
występ duetu Piano Jazz Duo Krzysztof Karpiński
& Krzysztof Sadowski
.

Piano Jazz Duo Krzysztof Karpiński & Krzysztof Sadowski przedstawiło najpopularniejsze przedwojenne przeboje polskiej muzyki rozrywkowej. Artyści grali na dwóch fortepianach Boston / Steinway & Sons

Krzysztof Sadowski
przy fortepianie Boston / Steinway & Sons

Krzysztof Karpiński
przy fortepianie Boston / Steinway & Sons

Olga Boczar Quintet wystąpił w składzie:
- Nikola Kołodziejczyk fortepian,
- Andrzej Gondek,gitara
- Wojciech Pulcyn, kontrabas
- Krzysztof Dziedzic, perkusja
- Olga Boczar śpiew, flet

Olga Boczar

Maria Niklińska

Marta Kuszakiewicz

Kasia Nova

Zespół Folkadelikt

Kasia Nova i Maria Niklińska

Olga Boczar

Maria Niklińska ze swoimi wielbicielkami

Joanna Morea

Warsaw Dixielanders i Andrzej Rumianowski
Koncert na Zamku , z okazji 100 lat Niepodległej Polski i 95 lat Polskiej YMCA,w Arkadach Kubickiego zapisał się jako 113 impreza zorganizowana przez Muzeum Jazzu