Koncert na zamku BRUDNOPIS

Oprac. Andrzej Rumianowski, fot. Kazimierz Olszewski, Radosław Czapski, Jarosław Molski, Andrzej Rumianowski,

17 listopada 2018 r. o godz. 18:00 w ARKADACH KUBICKIEGO Zamku Królewskiego
w Warszawie Muzeum Jazzu przy współpracy z Zamkiem Królewskim przedstawiło imprezę p.t.: KONCERT NA ZAMKU: „100 lat Niepodległej Polski, 95 lat Polskiej YMCA”.