Święto Muzyki, Rondo de Gaulle’a – 5 wydarzenie Muzeum Jazzu

5 na 5 Big Band Bednarska (2) - fot A. MikulskiKoncert na Placu De Gaulle’a  z okazji Święta Muzyki 2012. Na fotografii „Big Band Bednarska”.

 

fot. A. Mikulski