Leopold Tyrmand


TYRMAND – kalendarium życia

Rok 2020, uchwałą Sejmu RP
został ogłoszony Rokiem Leopolda Tyrmanda
16 maja 2020 roku przypada setna rocznica urodzin Leopolda Tyrmanda, zaś 19 marca 2020. minęła 35. rocznica jego śmierci.
Leopold Tyrmand to pisarz, literat, a także niestrudzony popularyzator jazzu. Jest patronem Fundacja Muzeum Jazzu przy Polskiej YMCA.
Z okazji Roku Leopolda Tyrmanda, Muzeum Jazzu przedstawia e-wystawę pt.: Stulecie urodzin Leopolda Tyrmanda, wykonaną w oparciu o materiały zgromadzone w Cyfrowym Archiwum Muzeum Jazzu, dzięki ofiarności Matthew Tyrmanda, Mary Ellen TyrmandJerzego Dudusia Matuszkiewicza, we współpracy z Marcelem Woźniakiem, biografem Leopolda TyrmandaPawłem Brodowskim, redaktorem naczelnym Jazz Forum.


Wystawa zawiera 30 plansz z ilustracjami i opisami w języku polskim i angielskim.

Każda z plansz zawiera indywidualny kod QR, który po sfotografowaniu telefonem przekierowuje do odnośnego wpisu na stronie muzeumjazzu.pl

Przykładowy kod QR znajdujący się w lewym, dolnym rogu sąsiedniej planszy kieruje do 19 odcinka e-wystawyLeopoldzie Tyrmandzie, zawierającej wiadomości uzupełniające, znajdujące się na stronie muzeumjazz.plKod QR przekierowujący do adresu:
https://www.muzeumjazzu.pl/19-tyrmand-1962/


Wystawa TYRMAND Kalendarium życia i jej autor Andrzej Rumianowski

Wystawa, pt.: TYRMAND Kalendarium życia, autorstwa Andrzeja Rumianowskiego, swą pierwszą ekspozycję miała w Miejskim Domu Kultury w Mińsku Mazowieckim, w dniach od 9 do 13 września 2020 roku, podczas XII edycji Festiwalu HimilsbachaWystawa TYRMAND Kalendarium życia i jej autor Andrzej Rumianowski

Druga prezentacja wystawy, pt.: TYRMAND Kalendarium życia, autorstwa Andrzeja Rumianowskiego, miejsce miała w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli, w dniach od 11 do 13 września 2020 roku, podczas I edycji Festiwalu TYRMANDA.


Andrzej Rumianowski, autor wystawy przy planszy tytułowej.

Trzecia prezentacja wystawy pod tytułem:
TYRMAND Kalendarium życia, autorstwa Andrzeja Rumianowskiego, miała miejsce w Wawerskim Centrum Kultury, filii w Falenicy, w dniach od 20 do 30 września 2020 roku.


Fragment wystawy Tyrmand Kalendarium życia w Inowrocławiu.

W dniach od 03 do 19 listopada 2020 roku wystawa TYRMAND Kalendarium życia miała czwartą odsłonęBibliotece Miejskiej w Inowrocławiu.


Andrzej Rumianowski, autor wystawy przy logo Muzeum Jazzu.

Wystawa Muzeum Jazzu pt: „TYRMAND kalendarium życia” swoją piątą ekspozycję miała podczas 47 edycji Międzynarodowego Festiwalu Pianistów Jazzowych w Kaliszu.
Festiwal odbył się online w dniach 17-20 grudnia 2020 roku, wystawę można było jednak oglądać w budynku Centrum Kultury i Sztuki do końca stycznia 2021 roku.
Stelaże z planszami o rozmiarach metr na metr można formować w dowolny sposób, np:

długość 5 m,
szerokość 2 m,
wysokość 2 m.

Na rys. schemat stelaża na 32 prace.
Stelaże z planszami o rozmiarach metr na metr można formować w dowolny sposób, np:

długość 6 m,
szerokość 1 m,
wysokość 2 m.

Na rys. schemat stelaża na 32 prace.Wystawę złożoną z 32 prac można przedstawić również na dwóch stelażach po 16 prac w każdym.

długość 2 m,
szerokość 2 m,
wysokość 2 m.


Muzeum Jazzu zaprasza do współpracy:

– Muzea
– Świetlice
– Biblioteki
– Ambasady
– Domy Kultury
– Warsztaty Muzyczne
– Organizatorów festiwali
– Organizatorów koncertów
– Szkoły i Uczelnie Muzyczne
– Organizatorów imprez kulturalnych….

Kontakt telefoniczny:
690 690 110
22 339 06 36

Kontakt mailowy:
wystawy-koncerty@muzeumjazzu.pl