4. 1959. – 1964. Kraków, Średnia Szkoła Muzyczna


Oprac. Andrzej Rumianowski, Fot.: Tomasz Lach, Arch. Krzysztofa Karpińskiego i Arch.Muzeum Jazzu.

Mieczysław Kosz, kalendarium życia

to opracowana przez Andrzeja Rumianowskiego wystawa oparta na wydanej przez Wydawnictwo Literackie książce: „TYLKO SMUTEK JEST PIĘKNY opowieść o MIECZYSŁAWIE KOSZU
autorstwa KRZYSZTOFA KARPIŃSKIEGO.

MIECZYSŁAW KOSZ (1944-1973)
Niewidomy od dziesiątego roku życia wybitny pianista i kompozytor jazzowy, którego niespodziewana śmierć przerwała rozwijającą się wspaniałą karierę.

Jego życie i twórczość stały się inspiracją do napisania książki i powstania dwóch filmów, dokumentalnego i fabularnego.


Średnia Szkoła Muzyczna, Kraków ul. Basztowa 6

 

W czerwcu 1959 roku Mietek z wyróżnieniem ukończył Podstawową Szkołę Muzyczną dla Dzieci Niewidomych w Krakowie i po wakacjach, także w Krakowie rozpoczął naukę w Średniej Szkole Muzycznej przy ulicy Warszawskiej, do której został przyjęty bez egzaminu (obecnie szkoła ta mieści się przy ul. Basztowej 6).
Mietek mieszkał w Bursie Szkół Artystycznych dzieląc pokój z dwoma kolegami, którzy stali się później muzykami znanych krakowskich zespołów jazzowych.


Legitymacja Korespondencyjnego Liceum Ogólnokształcącego

 

1 września 1960 roku., równolegle do edukacji w Średniej Szkole Muzycznej, Mietek rozpoczął naukę w Korespondencyjnym Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie przy Pl. Grobla 9, nie wiadomo jednak czy szkołę tę ukończył.


Świadectwo Korespondencyjnego Liceum Ogólnokształcącego

 


Dyplom ukończenia Średniej Szkoły Muzycznej przez Mieczysława Kosza

 

W roku 1964. Mietek ukończył Państwową Średnią Szkołę Muzyczną. Utwory które wykonał na egzaminie końcowym były świadectwem jego wysokich umiejętności co potwierdziła ocena z wyróżnieniem. Program szkoły nie przewidywał żadnych ulg i udogodnień dla uczniów niewidomych.


64 – legitymacja weryfikacyjna M. Kosza

 

Mietek, kończąc szkołę, podjął decyzję by uprawiać zawód muzyka z kręgu jazzu i rozrywki. Ze studiów zrezygnował z przyczyn materialnych, ale także i z tego powodu, że w wyższych szkołach muzycznych nie nauczano jazzu.
 

Aby pracować jako muzyk w kawiarniach i restauracjach należało zdać egzamin i posiadać specjalną Kartę Weryfikacyjną Związku Zawodowego Pracowników Kultury i Sztuki, przeznaczoną dla Sekcji Muzyków Rozrywkowych.


Kawiarnia Literacka„, Kraków, ul. Sławkowska 32, róg ul. Pijarskiej

 

Początkowo utrzymywał się z grania w lokalach gastronomicznych.
Wkrótce podjął pracę jako pianista w krakowskiej Kawiarni Literackiej.


Klub Pod Jaszczurami„, Kraków Rynek Główny 8

 

Mietek grywał też w klubie studenckim Pod Jaszczurami


Klub Helikon w Krakowie

 

A także w klubie Helikon