Mieczysław Kosz – kalendarium życia– Wystawa, dokumentująca najważniejsze wydarzenia jazzowe w powojennej Polsce, do roku 1960, opracowana została na podstawie fotografii, plakatów i archiwalnych wycinków prasowych, zbiorów MUZEUM JAZZU

40 plansz z opisami w języku polskim i angielskim..

Poniżej przedstawiamy dwie spośród 40 plansz:


1956 Pierwszy Festiwal Jazzowy – „Jazz 56” w Sopocie

„Pragnienie powojennego pokolenia, aby uczestniczyć w tworzącej się kulturze i czerpać ze wzorów zachodnich powoli zaczęło brać górę nad szarością dnia codziennego.
I oto stał się cud: Pierwszy Ogólnopolski Festiwal Muzyki Jazzowej w Sopocie.”
                                                                                        Jerzy Duduś Matuszkiewicz

„W programie imprezy podano charakterystykę zespołów:
Drążek i Pięciu – średnia wieku 22 lata, Sekstet Komedy 23 lata, Zespół Kurylewicza 25 lat, Melomani 27 lat, Zespół Wicharego 28 lat. Muzykami byli studenci: Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Uniwersytetu Warszawskiego, Wyższej Szkoły Plastycznej, Wyższej Szkoły Muzycznej, Wyższej Szkoły Inżynierskiej, inżynier mechanik i zaledwie kilku muzyków zawodowych.“
                                                       ,,Historia jazzu w Polsce” Krystian Brodacki

Z tych muzyków wyrośli wielcy artyści do dnia dzisiejszego tworzący historię polskiego jazzu.

1956 First Jazz Festival, “Jazz 56” in Sopot

“The desire of the post-war generation to participate
in the emerging culture and draw on Western patterns slowly began to prevail over the gray of everyday life. And there was the miracle: The First Polish National Jazz Music Festival in Sopot.”
Translated from Jerzy Dudus Matuszkiewicz

“The event program features the characteristics of the bands:
“Drazek i Pieciu” (Krakow) average age 22 years, Komeda’s Sextet (Poznan) 23 years, Kurylewicz’s Band (Krakow)
25 years, “Melomani” (Lodz) 27 years, Wichary’s Band (Slask) 28 years.
A mechanical engineer, students of the National Film School, Warsaw University, Art School, School of Music, School
of Engineering and just a few professional musicians played
in these bands.“


Translated from Krystian Brodacki’s book „Historia Jazzu w Polsce”

Great artists, creating the history of Polish jazz up today, grew from these musicians.
1955 „Studio 55” Tyrmanda

„A jednak jazz!
Przekonało się do niego nawet Państwowe Przedsiębiorstwo Imprez Estradowych, organizując w Warszawie stałą „Estradę Jazzową”. Koncerty odbywać się będą zarówno w stolicy jak i na prowincji. Ambicją artystyczną „Estrady Jazzowej” jest organizowanie imprez wyłącznie muzyki jazzowej.
Pierwsza impreza „Estrady Jazzowej” nazywa się „Studio 55” i uczestniczy w niej chyba to, co mamy najlepszego w dziedzinie jazzu. A więc interesująca pieśniarka Carmen Moreno i świetni soliści: saksofoniści Matuszkiewicz i Walasek, perkusista Sobociński i pianista Trzaskowski.“
„Przekrój” z dnia 27 listopada 1955r.

Po sukcesach STUDIA 55 Tyrmand przedstawił jeszcze dwie imprezy w ramach cyklu „Estrady Jazzowej”:
,,ZIMNO I GORĄCO” i ,,SEANS Z POWIDŁAMI”

1955 Tyrmand’s “Studio 55”

“Finally, jazz!
Even Panstwowe Przedsiebiorstwo Imprez Estradowych
(the State Enterprise of Stage Events) got convinced to jazz, organizing as a result the permanent “Estrada Jazzowa” (Jazz Stage) series in Warsaw. The concerts would take place both
in the capital and in the provinces. The artistic ambition
of “Estrada Jazzowa” was to organize only jazz music events.
The first “Estrada Jazzowa” event was called “Studio 55”. What we had the best in the field of jazz music was probably taking part in it. Then, there were: interesting singer Carmen Moreno, great soloists: saxophonists Matuszkiewicz and Walasek, drummer Sobocinski and pianist Trzaskowski.“
Translated on the base of the article
in the magazine “Przekroj”, No. 555, 11/27/1955

After the successes of “STUDIO 55”, Tyrmand has presented two more events as part of the “Estrada Jazzowa” series:
“ZIMNO I GORACO” (Hot and cold)
and “SEANS Z POWIDLAMI” (A seance with plum jam).


ofertaMJ_000600

Stelaż zawierający 40 prac.

długość 6 m,
szerokość 2 m,
wysokość 2 m.
Wystawę złożoną z 40-tu prac można przedstawić również na dwóch stelażach po 20 prac w każdym.

długość 2 m,
szerokość 2 m,
wysokość 2 m.


Muzeum Jazzu zaprasza do współpracy:

Domy Kultury
– Biblioteki
– Świetlice
– Muzea
– Szkoły Muzyczne
– Organizatorów koncertów
.
– Organizatorów Warsztatów Muzycznych

– Ambasady

Kontakt telefoniczny:
22 339 06 36
Kontakt mailowy:

info@muzeumjazzu.pl