Wystawy i koncerty MUZEUM JAZZU w DOMACH KULTURY w całym krajuWYSTAWY

Edukacyjne wystawy mobilne, z tekstami w języku polskim i angielskim:

1. - KOMEDA - kalendarium życia
2. - DEKADY JAZZU, lata 20-te, 30-te
3. - JAZZ po WOJNIE, w latach 1945 - 1960
4. - JAZZ W ANEGDOCIE
5. - A STORY OF POLISH JAZZ
6. - 95 LAT POLSKIEJ YMCA

Do dnia dzisiejszego Muzeum Jazzu przedstawiło 119 ekspozycji w 35 miastach
na terenie całego kraju.

KONCERTY

- Warsaw Diexielanders


MUZEALIA

Wystawy eksponatów Muzeum Jazzu:

- instrumenty
- plakaty
- płyty
- fotografie
- pamiątkiFunkcjonująca przy Muzeum Jazzu
Agencja Artystyczna
proponuje organizację
koncertów i wystaw na terenie całej Polski.

00-491 Warszawa, ul. Konopnickiej 6
info@muzeumjazzu.pl
tel. 22 339 06 36