Najdłuższe Urodziny Chopina – 18 od 12 wydarzenia Muzeum Jazzu


W piątek 1 marca 2013, dla Chopina zagrały między innymi „Czarne Motyle”.