Od Komedy do RGG

Oprac. Ewa Kałużna, Proj. okładki Katarzyna Idźkowska.

Projekt okładki płyty Tria RGG
Proj. Katarzyna Idźkowska


12 września 2019 – Starochorzowski Dom Kultury, Chorzów, godz. 19
27 września 2019 – Galeria Usługa Jazz Bar, Olsztyn, godz. 19

RGG, jedna z najważniejszych polskich formacji, grających w formule klasycznego tria fortepianowego, wystąpi 12 września 2019 w Starochorzowskim Domu Kultury w Chorzowie oraz 27 września 2019 w Galerii Usługa Jazz Bar w Olsztynie, prezentując projekt koncertowy „Od Komedy do RGG”.

Projekt „Od Komedy do RGG” obejmuje specjalny program koncertowy, poświęcony muzyce Krzysztofa Komedy, jednego z najważniejszych polskich kompozytorów i pianistów jazzowych, twórcy znanych na całym świecie standardów jazzowych i muzyki filmowej.

W interpretacjach klasycznych utworów Komedy, prezentowanych przez trio RGG, w przemyślany i wysmakowany sposób spotyka się jazzowa tradycja i współczesność. Znane tematy stanowią tutaj fundament pod budowę autonomicznej wypowiedzi artystycznej – wymagającej, inteligentnej, pulsującej wielością znaczeń i rozwiązań, na wskroś emocjonalnej i kreatywnej. Nieszablonowe i bardzo precyzyjne rozwiązania aranżacyjne, wykorzystanie melodii i improwizacji jako pretekstu do dalszego rozwijania formy konkretnych utworów, są idealnym przykładem artystycznego wyrazu, w ramach szeroko rozumianego jazzowego idiomu. W konsekwencji formuła klasycznego tria fortepianowego, która dla RGG stanowi naturalne muzyczne środowisko, nabiera świeżego znaczenia, gdzie kluczem wydaje się być globalna synteza inspiracji, w tym przypadku związanych ściśle z wielkim Krzysztofem Komedą.

W palecie kilkunastu rozpoznawalnych w kraju jazzowych triów fortepianowych, zespół RGG zajmuje szczególną pozycję. Formacja powstała w 2001. Od 2013 działa w składzie:
Łukasz Ojdana – fortepian
Maciej Garbowski – kontrabas
Krzysztof Gradziuk – perkusja.

To muzycy o sporym doświadczeniu, z dorobkiem, który potwierdzają nagrody, wyróżnienia i stypendia. Ich zainteresowania sięgają daleko poza jazz, a także poza muzykę – są artystami o wyjątkowej, rzadko spotykanej świadomości tego, co robią, i do jakiego celu dążą. Sytuują się wyraźnie w przestrzeni nie tylko jazzu, ale też współczesnej muzyki improwizowanej o proweniencji europejskiej.

RGG to trio perfekcjonistów, którzy pojedynczy dźwięk, sposób jego wydobycia i kontekst brzmieniowy, traktują jako wartość samą w sobie. Muzyka formacji wymyka się klasyfikacjom, bo członkowie zespołu unikają głównego nurtu, łatwych rozwiązań i oczywistego repertuaru.

Łukasz Ojdana, Maciej Garbowski i Krzysztof Gradziuk z niespotykaną konsekwencją i uporem tworzą własną wizję przestrzeni muzycznej, która przekracza granice jazzu. Muzycy nie rzucają na szalę wszystkich atutów, nie biorą udziału w jazzowych wyścigach, oczekując od nas, słuchaczy, że całą resztę dopowiemy bądź zinterpretujemy sami.

Mają na swoim koncie albumy:
Scandinavia, 2003
Straight Story, 2004
Unfinished Story: Remembering Kosz, 2007
True Story (In Two Acts), 2009
One, 2011
Szymanowski, 2013
Aura, 2014
Evan Parker & RGG – Live at Alchemia, 2017
Memento, 2019.

Nagrywając w 2007 album 'Unfinished Story: Remembering Kosz”, RGG był pierwszym – i do dziś jedynym – wykonawcą, który przypomniał polskiej publiczności postać niewidomego pianisty. Płyta została ciepło przyjęta przez publiczność i krytyków i, co ważne, stała się jednym z ważnych kroków na artystycznej drodze zespołu, która już niedługo miała przeciąć się z drogą samego Tomasza Stańko. Na kilka lat przed śmiercią Tomasz Stanko uczynił RGG swoim zespołem koncertowym.

Najnowszy album RGG to „Memento”, wydany w 2019, w serii Polish Jazz Vol. 81. Tytuł „Memento” należy rozumieć jako „pamiątka”. Płyta nawiązuje do doświadczeń zespołu, wynikłych z obcowania z artystami, zapraszanymi przez RGG do współpracy. To wspomnienie drogi od wydania albumu „Aura”.

„Memento jest pamiątką po tym, jakie RGG było kiedyś, a każdy krok przed siebie zapisuje zupełnie nowy rozdział w artystycznej drodze tej formacji” – mówi kontrabasista, Maciej Garbowski.

„RGG to zespół jazzowy, a jazz to, w ogromnym skrócie, improwizacja + timing + interakcja. I każdy z tych elementów jest na płycie obecny, choć niekiedy w wymiarze ograniczonym, by nie rzec ascetycznym. Muzycy nie rzucają na szalę wszystkich atutów, nie biorą udziału w jazzowych wyścigach, oczekując od nas, słuchaczy, że całą resztę dopowiemy bądź zinterpretujemy sami. Na tym polega m.in. wartość tej płyty, która nawiązuje, sugeruje, inspiruje i podpowiada, pozostawiając resztę odbiorcom.

To album, który zaprasza do innego przeżywania czasu muzycznego, bez konieczności szczególnego erudycyjnego przygotowania, także, gdy idzie o jazz. Cała reszta zależy od nas” (Tomasz Szachowski).

Na pytanie „Na czym polega różnica między improwizacją, graniem free a chaosem?”, odpowiadają:
„Chaos wynika głównie z niewiedzy grających. Najlepszą odpowiedzią jest cytat z książki „Komeda” autorstwa Marka Hendrykowskiego. Brzmi on: „Improwizacja nie jest w żadnym razie pójściem na żywioł, lecz wolnością w ramach założonej przez dany utwór dyscypliny. Improwizacja musi realizować jakieś dążenie i zmierzać w przyjętym przez wykonawców kierunku”.

„Mnóstwo w dzisiejszym świecie tzw. hochsztaplerów muzycznych, którzy myślą że grają free. Często jednak bliżej im do punk-jazzu, niż do właściwego stylu. Najsmutniejsze, że ludzie w to wierzą. Zanim Coltrane zaczął grać muzykę mocno improwizowaną, grał „Oleo” i „But Not for Me”. To na pozór bardzo trudne. Żeby grać free, trzeba mieć poważne podstawy muzyczne. My jesteśmy wykształconymi muzykami. Przeszliśmy solidną edukację. A teraz możemy świadomie czerpać z tej wiedzy. Muzyka free również posiada swoje ramy. Pamiętajmy, że słowo wolność nie oznacza anarchii” http://jazzforum.com.pl/…/rgg-trio-ycie-komponuje-najpiknie…

Posłuchajmy:
„Szymanowski” – zapowiedź albumu 2013

„Aura”, Live 2015

Evan Parker & RGG – Live at Alchemia, 2016

„Elleve” z albumu „Memento”, Live Session 2019

Oprac. i fot. na podst. wydarzenia na FB

https://www.facebook.com/events/396855294257076/