Paweł Adamowicz nie żyje

Oprac. Ewa KałużnaPrezydent Gdańska, Paweł Adamowicz, nie żyje.
Miał 53 lata.
R.I.P. [*]

Paweł Adamowicz był polskim prawnikiem, politykiem i samorządowcem.
Funkcję prezydenta Gdańska pełnił od 1998.

Wczoraj, 13 stycznia 2019, Paweł Adamowicz został kilkukrotnie ugodzony nożem podczas 27. finału WOŚP w Gdańsku.

W nocy polityk przeszedł pięciogodzinną operację w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym. Urazy prezydenta Gdańska były bardzo ciężkie – to poważna rana serca, rana przepony oraz rany jamy brzusznej. Pawłowi Adamowiczowi przetoczono 41 jednostek krwi.

Paweł Adamowicz urodził się 2 listopada 1965 w Gdańsku. Rodzice polityka wywodzili się z Wileńszczyzny, skąd jego rodzina została przesiedlona do Gdańska w 1946.

Jak wspominał, rodzice pokochali swoje nowe miasto i angażowali się w jego życie, uczestniczyli m.in. w odbudowie kościoła św. Katarzyny. On sam od liceum angażował się w działania opozycji demokratycznej w PRL, zajmował się drukiem i kolportażem prasy podziemnej. Później współorganizował strajki na Uniwersytecie Gdańskim.

Po studiach pracował na Uniwersytecie, był m.in. prorektorem ds. studenckich. W 1996 zakończył aplikację i został radcą prawnym.

„Przełom lat 80. i 90. był dla mnie czasem rozwoju aktywności politycznej. Współorganizowałem m.in. zjazdy Kongresu Liberałów i spotkania Gdańskiego Klubu Politycznego im. Lecha Bądkowskiego” – pisał o sobie.

Na początku lat 90. wchodził w skład władz Kongresu Liberalno-Demokratycznego, partii zakładanej przez Jana Krzysztofa Bieleckiego, Donalda Tuska, Janusza Lewandowskiego i Jacka Merkla.
W 2002 był jednym ze współzałożycieli Platformy Obywatelskiej.

W 1990 po raz pierwszy został miejskim radnym z listy Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”, później przewodniczącym Rady Miejskiej.
W 1998 został prezydentem Gdańska.

Miał żonę i dwie córki.
Gdańsk nazywał swoim ukochanym miastem.

Jerzy Owsiak zrezygnował z funkcji prowadzącego WOŚP.