Pomoc dla Ukrainy

Mariupol. Autor: Mikhail Tereshchenko/TASS / Forum

 

Fundacja Muzeum Jazzu im. Leopolda Tyrmanda prezentuje listę wybranych organizacji zbierających pieniądze przeznaczone na różne formy wsparcia Ukrainy i jej mieszkańców.

W imieniu potrzebujących prosimy o hojne wsparcie.

🇺🇦 CENTRUM POMOCY MIĘDZYNARODOWEJ
Wpłat można dokonywać na stronie:
https://pcpm.org.pl/ukraina

🇺🇦 POLSKA AKCJA HUMANITARNA
Wpłat można dokonywać na stronie:
https://www.siepomaga.pl/pah-ukraina

🇺🇦 FUNDACJA POMAGAM.PL
Zbiórka „Solidarni z Ukrainą” – wpłacać można tutaj:
https://pomagam.pl/solidarnizukraina

🇺🇦 POLSKA MISJA MEDYCZNA
Wpłat można dokonywać na stronie:
https://pmm.org.pl/chce-pomoc#ukraina

🇺🇦 FUNDACJA HUMANDOC
Zbiórka „Misja Ukraina” – wpłacać można tutaj:
https://zrzutka.pl/6phj34

🇺🇦 UNICEF POLAND
Pomoc dla dzieci na Ukrainie – wpłacać można tutaj:
https://unicef.pl/chce-pomoc/nasze-akcje/pomoc-dla-ukrainy

🇺🇦 FUNDACJA SIEPOMAGA
Pomoc ofiarom wojny na Ukrainie – wpłacać można tutaj:
https://www.siepomaga.pl/ukraina

🇺🇦 FUNDACJA NASZ WYBÓR
Pomoc ofiarom wojny na Ukrainie – wpłacać można tutaj:
https://naszwybor.org.pl/

🇺🇦   FUNDACJA PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI
Pomoc dzieciom z Ukrainy – wpłacać można tutaj: 
https://przyszloscdladzieci.org/zbiorka/ukraina

🇺🇦   SPECJALISTYCZNA JEDNOSTKA RATOWNICTWA WETERYNARYJNEGO –
Wpłat można dokonywać na stronie: https://platnosci.ngo.pl/c/4580/Pomoz-nam-niesc-pomoc-osobom-i-zwierzetom–ktore-ucierpialy-w-konflikcieotwiera się w nowej karcie
oraz bezpośrednio na konto fundacji 96 1140 2004 0000 3302 8208 8553 z dopiskiem „UKRAINA”

🇺🇦 FUNDACJA ARI ARI
Zbiórka pieniędzy na pilną pomoc dla osób z niepełnosprawnościami w Ukrainie: Droga do samodzielności.
https://pomagam.pl/drogadosamodzielnosci

🇺🇦   FUNDACJA EMIC
„Gość w dom pierwsza pomoc dla uchodźców i uchodźczyń z Ukrainy”
Wpłat można dokonywać na stronie: https://zrzutka.pl/xa2phe?fbclid=IwAR1LK2Q-_etByYe3PqSZ4P17kwyvNlW_wMG4X02dQGlnZqpx-Yy-OMiUqA8

🇺🇦   FUNDACJA POLSKI ZESPÓŁ HUMANITARNY
Pomoc medyczna dla Ukrainy
Wpłat można dokonywać na stronie: https://pomagam.pl/pomoc_ukrainie