Projekt „Biblioteka jazzu” w Lesznie

Rozmowa z Dionizym Piątkowskim o polskim kolekcjonerstwie płyt i książek o tematyce jazzowej

Oprac. Ewa Kałużna. Fot. Biblioteka Jazzu

Plakat projektu „Biblioteka jazzu” dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie

PROJEKT „BIBLIOTEKA JAZZU” w LESZNIE
Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie realizuje projekt „Biblioteka jazzu”, dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach Programu „Partnerstwo dla Książki”.

W 2020 dofinansowanie otrzymało 160 projektów, zgłoszonych przez biblioteki.

Z pomysłem na „Bibliotekę Jazzu” w Lesznie łączy się ściśle nazwisko JERZEGO REICHA, emerytowanego nauczyciela fizyki, który od sześćdziesięciu lat gromadzi pamiątki, związane z polską sceną jazzową. W swojej kolekcji posiada on płyty jazzowe, artykuły z prasy poza muzycznej, poświęcone jazzowi, oraz liczny zbiór autografów. Jest autorem artykułów, dotyczących historii jazzu, oraz kilkunastu wystaw, prezentowanych w Lesznie, Poznaniu, Zielonej Górze czy Głogowie.

Więcej na https://www.muzeumjazzu.pl/nasi-darczyncy-jerzy-reich-szal…/

„BIBLIOTEKA JAZZU” to cykl koncertów jazzowych oraz spotkania z dziennikarzami, artystami i publicystami muzycznymi.
Po przenosinach do Internetu, autorzy projektu prezentują na YouTube ROZMOWY JAZZOWE.


Jerzy Szczerbakow Kondycja jazzu w dzisiejszych czasach w Polsce
Biblioteka Jazzu

JERZY SZCZERBAKOW, prezes Fundacji Popularyzacji Muzyki Jazzowej EuroJazz, 5 listopada 2020 wypowiadał się na temat kondycji jazzu w dzisiejszych czasach w PolsceDionizy Piątkowski O polskim kolekcjonerstwie
Biblioteka Jazzu

DIONIZY PIĄTKOWSKI, dziennikarz i krytyk muzyczny, promotor jazzu, organizator koncertów i festiwali, dyrektor Ery Jazzu, 12 listopada 2020 uczestniczył w rozmowie o polskim kolekcjonerstwie płyt i książek o tematyce jazzowej


P o l e c a my!