Spotkania autorskie z historykami i gwiazdami jazzu


Oprac. Andrzej Rumianowski, fot. Andrzej Rumianowski i Jarosław MolskiMuzeum Jazzu przedstawia ofertę spotkań z autorami książek o historii jazzu,
a także książek biograficznych, przedstawiających losy znanych artystów jazzowych.


Krzysztof Karpiński


Sędzia Krzysztof Karpiński jest pianistą i historykiem jazzu, współtwórcą Muzeum Jazzu,
jest autorem książki: „Tylko smutek jest piękny, opowieść o Mieczysławie Koszu
 


Krzysztof Karpiński jest także autorem wiekopomnego dzieła, 790 stronicowej książki zatytułowanej:
BYŁ JAZZ Krzyk Jazzbandu w międzywojennej Polsce
 


 
Spotkaniom autorskim z Krzysztofem Karpińskim towarzyszą wystawy planszowe wykonane przez Andrzeja Rumianowskiego,
na podstawie materiałów zaczerpniętych z książek Krzysztofa Karpińskiego:

A.


Mieczysław Kosz – kalendarium życia

Wystawa przedstawia najważniejsze wydarzenia z życia Mieczysława Kosza,
na podstawie książki Krzysztofa Karpińskiego
„Tylko smutek jest piękny. Opowieść o Mieczysławie Koszu”

Wystawa zawiera 40 plansz (19 merytorycznych + 21 graficznych) z ilustracjami i opisami w języku polskim i angielskim.

Każda z plansz zawiera indywidualny kod QR, który przekierowuje do odnośnego wpisu na stronie muzeumjazzu.pl


B.


DEKADY JAZZU, lata 20-te, 30-te” – kliknij napis lub obrazek

Wystawa opracowana na podstawie książki Krzysztofa Karpińskiego
BYŁ JAZZ, KRZYK JAZZBANDU W MIĘDZYWOJENNEJ POLSCE

Wystawa zawiera 34 plansze z ilustracjami i opisami
w języku polskim i angielskim.


C.


Tu był jazz w przedwojennej Warszawie

to wystawa opracowana na podstawie książki Krzysztofa Karpińskiego:
Był jazz, krzyk jazz-bandu w międzywojennej Polsce

Wystawa zawiera 40 plansz (18 merytorycznych + 22 graficznych) z ilustracjami i opisami w języku polskim i angielskim.

Każda z plansz zawiera indywidualny kod QR, który przekierowuje do odnośnego wpisu na stronie muzeumjazzu.pl


 
 

Tomasz Lach


 
 

Tomasz Lach jest malarzem, fotografikiem, a przede wszystkim biografem Krzysztofa Komedy i swojej matki, Zofii Komedowej.
Tomasz Lach jest autorem książek:
1. – „Ostatni tacy przyjaciele Komeda Hłasko Niziński2. – „KUMPEL – o Komedzie, Zośce i innychTomasz Lach jest także redaktorem książki Zofii Komedowej: „NIETAKTY, mój świat, mój jazz 
Spotkaniom autorskim z Tomaszem Lachem towarzyszy wystawa planszowa „KOMEDA kalendarium życia” wykonana przez Andrzeja Rumianowskiego, na podstawie materiałów archiwalnych udostępnionych przez Tomasza Lacha.

KOMEDA – kalendarium życia” – kliknij napis lub obrazek

Wystawa przedstawia najważniejsze wydarzenia z życia KRZYSZTOFA KOMEDY,
ilustrując je: fotografiami, plakatami, afiszami i okładkami płyt z tych wydarzeń.

Wystawa zawiera 42 plansze z ilustracjami i opisami
w języku polskim i angielskim


 
 

Marcel Woźniak


 
 

Marcel Woźniak, polski pisarz i scenarzysta, autor powieści kryminalnych i wojennych, biograf Leopolda Tyrmanda. jest autorem książek:
1. – „Biografia Leopolda Tyrmanda. Moja śmimerć będzie taka, jak moje życie2. – „„TYRMAND pisarz o białych oczach”
Spotkaniom autorskim z Marcelem Woźniakiem towarzyszy wystawa planszowa „TYRMAND kalendarium życia” wykonana przez Andrzeja Rumianowskiego, .TYRMAND – kalendarium życia” – kliknij napis lub obrazek

Wystawa w lapidarnym skrócie, fotografiami i opisami w języku polskim i angielskim, dokumentuje kolejne fazy z życia legendarnego pisarza: Warszawa, Paryż, Wilno, tułaczka wojenna na Zachodzie Europy, powrót do Polski, YMCA, okres fascynacji jazzem, emigracja, jego sukces w USA.

Wystawa zawiera 30 plansz z ilustracjami i opisami w języku polskim i angielskim.

Każda z plansz zawiera indywidualny kod QR, który po sfotografowaniu telefonem przekierowuje do odnośnego wpisu na stronie muzeumjazzu.pl


 
 

Agnieszka Matynia-Dąbrowska


 
 

Historię życia i twórczości Andrzeja Dąbrowskiego opisała jego żona, Agnieszka Matynia-Dąbrowska w książce pt:
Andrzej Dąbrowski, do zwariowania jeden krok„.Spotkaniom autorskim z Agnieszką Matynią-Dąbrowską i Andrzejem Dąbrowskim towarzyszy wystawa planszowa:
Życiowe pasje Andrzeja Dąbrowskiego” wykonana przez Andrzeja Rumianowskiego,.

;

Życiowe pasje Andrzeja Dąbrowskiego” – kliknij napis lub obrazek.

Wystawa przedstawia najważniejsze wydarzenia z życia Andrzeja Dąbrowskiego.
To skrócony zapis wydanej przez Wydawnictwo CZYTELNIK, jego biografii:
Andrzej Dąbrowski Do zwariowania jeden krok” autorstwa jego żony,
Agnieszki Matyni-Dąbrowskiej.

Wystawa zawiera 60 plansz (28 merytorycznych + 32 graficzne) z ilustracjami i opisami w języku polskim.