TYRMAND, kalendarium życia


TYRMAND, kalendarium życia , to wystawa Andrzeja Rumianowskiego, przedstawiająca życiorys Leopolda Tyrmanda, opisująca w bardzo zwięzłej formie wszystkie etapy jego trudnego, ale jakże barwnego życia.

Z wystawy dowiemy się o jego przedwojennej historii, maturze, wyjeździe do Paryża, okresie wojennym w Wilnie, Niemczech, Austrii, Norwegii, powojennym przyjeździe do Polski, wyjeździe do Ameryki, o jego książkach, pasji do jazzu i kobiet.
Wystawa TYRMAND, kalendarium życia składa się
z 32 plansz
Plansze o rozmiarach metr na metr zawierają reprodukcje plakatów, afiszy, fotografii i komentaże w języku polskim i angielskim.Każda z plansz zawiera dedykowany jej

kod QR

który po sfotografowaniu telefonem przekierowuje do wpisu uzupełniającego, znajdującego się na stronie www.muzeumjazzu.pl    w tym przypadku na adres:

https://www.muzeumjazzu.pl/19-tyrmand-1962/
Wystawa może być zawieszana na ścianach.
Wystawę można też prezentować w mobilnym stelażu.

Stelaże z planszami o rozmiarach metr na metr można formować w dowolny sposób, np:

długość 5 m,
szerokość 2 m,
wysokość 2 m.

Na rysunku obok schemat stelaża na 32 prace.
Przykład uformowania stelaża:

długość 6 m,
szerokość 1 m,
wysokość 2 m.

Na rysunku obok schemat stelaża na 32 prace.Wystawę można przedstawić również na dwóch stelażach po 16 prac w każdym.

długość 2 m,
szerokość 2 m,
wysokość 2 m.


Muzeum Jazzu zaprasza do współpracy:
– Organizatorów festiwali
– Organizatorów imprez kulturalnych
– Organizatorów koncertów
– Domy Kultury
– Warsztaty Muzyczne.

Kontakt telefoniczny:
690 690 110
22 339 06 36
Kontakt mailowy:
wystawy-koncerty@muzeumjazzu.pl