Tyrmand w Falenicy, – 128 wystawa Muzeum Jazzu


Oprac. Andrzej Rumianowski, fot. Andrzej RumianowskiWawerski Dom Kultury, filia w Falenicy fot. Andrzej Rumianowski

Trzecia prezentacja wystawy pod tytułem:
TYRMAND Kalendarium życia, autorstwa Andrzeja Rumianowskiego, miała miejsce w Wawerskim Centrum Kultury, filii w Falenicy, w dniach od 20 do 30 września 2020 roku.


Andrzej Rumianowski przy planszy tytułowej wystawy.

Andrzej Rumianowski, autor wystawy przy planszy tytułowej w Wawerskim Domu Kultury, filii w Falenicy


fot. Andrzej Rumianowski


Plansze, o rozmiarach metr na metr zajęły miejsce na ścianach korytarzy.

fot. Andrzej Rumianowski


Plansze zajęły także miejsce na ścianach sal.

fot. Andrzej Rumianowski


fot. Andrzej Rumianowski