Wystawa „JAZZ w ANEGDOCIE”


Wystawa „JAZZ w ANEGDOCIE" zawiera 40 plansz, przedstawiających fotografie autorstwa Andrzeja Rumianowskiego, grafiki autorstwa Julii Rumianowskiej i anegdoty opowiedziane Andrzejowi Rumianowskiemu przez fotografowanych artystów.
Anegdoty przedstawione są w języku polskim i angielskim, w tłumaczeniu
Marka Shepherda.

Poniżej przedstawiamy dwie spośród czterdziestu śmiesznych historyjek:Urszula Dudziak:
- „W 1998 roku w Łodzi, Boguś Mec obchodził 50-te urodziny. Było dużo gości, między innymi moja siostra Danusia, która specjalnie przyleciała na tę uroczystość ze Szwecji. Danusia ma bardzo dobry głos, jest bardzo muzykalna i zna większość mojego repertuaru. Po koncercie telewizyjnym, urodzinowe party odbyło się w słynnym Łódzkim klubie „Pod Siódemkami”. Na scenie grał zespół. Grali standard „On a clear day”. Danusia nie wytrzymała, wskoczyła na scenę i zaczęła śpiewać. Tłum ucichł, a po zakończeniu obsypał Danusię gromkimi brawami. Byłam z niej dumna. Następny utwór to moja ulubiona ballada „You’ve changed”. Teraz ja wskakuję na scenę, ściągam Danusię i śpiewam. W połowie utworu odzywa się głos z sali:
- „Danka, złaź! Niech Ula śpiewa”.

Urszula Dudziak:
- “In 1998, in Łódź [pronounced “woodj”], Bogusz [short for Bogusław] Mec celebrated his 50 th birthday. There were many guests, including my sister Danusia, who arrived from Sweden especially for the occasion. Danusia has a very good voice, is very musical and knows most of my repertoire. After the television concert, a birthday party held at the famous Łódź club “Pod Siódemkami” [literally “Under the Sevens”]. On stage the band was performing. They played the standard “On a clear day”. Danusia couldn't hold back, she jumped on stage and began to sing. The crowd fell silent, and after the song showered Danusia with applause. I was proud of her. The next track was my favorite ballad, “You've changed.
”Now I jumped on to the stage and sang. In the middle of the song a voice called from the audience: - “Danusia, get off! Let Urszula sing!Adam Makowicz:
- „Jak pan zapewne wie, moje prawdziwe nazwisko brzmi Matyszkowicz. Pewnego razu spotkaliśmy się za granicą w składzie: operator filmowy – Stefan Matyjaszkiewicz, saksofonista Jerzy Matuszkiewicz i ja Adam Matyszkowicz. Mieliśmy w banku konta , na które przekazywano nam honoraria. W pewnym momencie okazało się, że pieniądze Matyszkowicza przychodzą do Matuszkiewicza, a Matyjaszkiewicza do Matyszkowicza.

Adam Makowicz:
- “As you probably know, my real surname is Matyszkowicz. On one occasion abroad, this group met: the cinematographer – Stefan Matyjaszkiewicz, the saxophonist – Jerzy Matuszkiewicz, and me – Adam Matyszkowicz. We had a bank account into which royalties were paid for us. At one point it appeared that Matyszkowicz's money was going to Matuszkiewicz, and Matyjaszkiewicz's to Matyszkowicz.”Wystawa "JAZZ w ANEGDOCIE" pemierę swoją miała w NOC MUZEÓW w ,,Pałacu pod Blachą", w warszawskim Zamku Królewskim 19 maja 2018 r.

Wystawa zawiera 40 plansz o rozmiarach metr na metr.Stelaż z fotografiami można formować dowolnie,
poniżej podano przykłady.
ofertaMJ_000600
Stelaż zawierający 40 prac.

długość 6 m,
szerokość 2 m,
wysokość 2 m.Wystawę złożoną z 40-tu prac można przedstawić również na dwóch stelażach po 20 prac w każdym.

długość 2 m,
szerokość 2 m,
wysokość 2 m.
Muzeum Jazzu zaprasza do współpracy:
- Organizatorów festiwali
- Organizatorów imprez kulturalnych
- Organizatorów koncertów
- Domy Kultury
- Warsztaty Muzyczne.

Kontakt telefoniczny:
22 339 06 36
Kontakt mailowy:
wystawy-koncerty@muzeumjazzu.pl