JAZZ MUZYKA WOLNOŚCI – 96 wystawa Muzeum Jazzu

95 1
24 w 2016 roku i 95 wystawa   Muzeum Jazzu, przedstawiająca historyczne plakaty z naszych zbiorów, towarzyszyła Festiwalowi JAZZ MUZYKA WOLNOŚCI w MUZEUM NIEPODLEGŁOŚCI w Warszawie w dniu 8 listopada 2016 r.


95 3
fot. Andrzej Rumianowski, Muzeum Jazzu


95 4

95 5

95 6

95 7

95 10

95 20

95 30

95 35Na fotografii – Marek Gaszyński, prowadzący wydarzenie.

95 37

95 50

95 55