JAZZ MUZYKA WOLNOŚCI 95 wystawa Muzeum Jazzu

95 1 24 w 2016 roku i 95 wystawa   Muzeum Jazzu, przedstawiająca historyczne plakaty z naszych zbiorów, towarzyszyła Festiwalowi JAZZ MUZYKA WOLNOŚCI w MUZEUM NIEPODLEGŁOŚCI w Warszawie w dniu 8 listopada 2016 r.
95 3 fot. Andrzej Rumianowski, Muzeum Jazzu
95 4
95 5
95 6
95 7
95 10
95 20
95 30
95 35Na fotografii - Marek Gaszyński, prowadzący wydarzenie.
95 37
95 50
95 55