Wystawa zbiorów w Hali Koszyki – 22 wydarzenie Muzeum Jazzu

20 na 12 okno na wa 11 V 201311 maja 2013.

W Starej Hali „Koszyków” warszawskich miała miejsce wystawa zbiorów Muzeum Jazzu. Była to 20 wystawa Muzeum Jazzu i 12 w 2013 r.


20.. 11 V 2013 - Okno na Warszawę - Hala Koszyki, ul. Koszykowa 23