XIII Międzynarodowy Festiwal Hałda Jazz, Wałbrzych. „Nim wstanie dzień”

Spektakl „Nim wstanie dzień” zostaje przełożony na 29 listopada 2020

Oprac. Ewa Kałużna

Hałda Jazz 2020, z m i a n y w programie

Zapowiedziany na 22 listopada spektakl NIM WSTANIE DZIEŃ zostanie przeniesiony na 29 listopada 2020, o godz. 19.

Multimedialny spektakl „NIM WSTANIE DZIEŃ”, z muzyką na żywo i narracją aktorską, to inscenizacja, ukazująca postać przedwcześnie zmarłego, wybitnego polskiego kompozytora, pianisty i jazzmana – Krzysztofa Komedy Trzcińskiego.

Scenariusz inscenizacji obejmuje najważniejsze wydarzenia z życia Krzysztofa Komedy. Projekt wg pomysłu Krzysztofa Witkowskiego został oparty na publikacjach Magdaleny Grzebałkowskiej i Tomasza Lacha. Fotografie pochodzą z prywatnego archiwum Tomasza Lacha, pasierba Krzysztofa Komedy.

Akcja spektaklu rozgrywa się w szpitalu. Leżący w śpiączce tuż przed swoją śmiercią, podłączony do elektroencefalografu, Krzysztof Komeda, prowadzi monolog, wspominając przeszłe wydarzenia.

„Odczyt z urządzenia” będzie widoczny na dużym ekranie, w postaci obrazów-fotografii z życia Krzysztofa Komedy.
W rolę Krzysztofa Komedy wcieli się MICHAŁ KOSELA, aktor Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu.

W y s t ą p i ą:

ADAM KAWOŃCZYK – trumpet, flute, kalimba, pipe
PIOTR DOMAGAŁA – electric guitar, acoustic guitar
KRZYSZTOF WITKOWSKI – bass guitar, acoustic guitar
OLEG DYYAK – accordion, percussion, duduk.

M u l t i m e d i a:

Paweł Rzecki

R e ż y s e r i a:

Szymon Kloc

W s p ó ł p r a c a:

Ewa Kałużna, Grzegorz Kaczmarek, Marcin Kuleszo
Wydarzenie będzie dostępne, w postaci bezpłatnej transmisji, na stronach www.tvtlive.pl oraz www.facebook.com/haldajazz

Organizatorzy:

Fundacja Promocji Muzyki i Terapii Green
Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu (OKiS)
Stara Kopalnia – Centrum Nauki i Sztuki
Wałbrzyski Ośrodek Kultury
Filharmonia Sudecka
Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu
Telewizja Regionalna TVT

Wspierają nas:

Gmina Wałbrzych –
www.facebook.com/walbrzychmojemiasto
Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu (OKiS)
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Fundacja KGHM Polska Miedź
Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK”
Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” S.A.

oraz:

Sylwia Bielawska
Grzegorz Ćwiertniewicz – Dyrektor Wydziału Kultury UMWD
Igor Wójcik – Dyrektor Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu, Jan Jędrasik – Dyrektor Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia, Jarosław Buzarewicz– Dyrektor Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury Ernest Truszkowski – Zastępca Dyrektora Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia Zygmunt Nowaczyk – Przyjaciel Hałda Jazz, Marcin Kuleszo.

Patroni honorowi:

Roman Szełemej – Prezydent Wałbrzycha,
Grzegorz Macko – radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
Andrzej Kredkowski – Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego