Zaduszki Jazzowe w Klubie Stodoła, to było – 54 wydarzenie Muzeum Jazzu


Zaduszkom Jazzowym w Klubie Stodoła towarzyszyła 53 wystawa Muzeum Jazzu – 19 w 2014r. Muzeum Jazzu było też współorganizatorem koncertu.

Od lewej: Andrzej Rumianowski (siedzący bokiem), Roman Kurowski, Marek Gaszyński.Krzysztof Karpiński i Marek Gaszyński.