Nasi Wolontariusze i Darczyńcy

Wspomnienie sprzed 5 lat. Włodzimierz Nahorny
(w środku) w obecności Janusza Baluzy Kozłowskiego
(z prawej strony) i Marka Gaszyńskiego (z lewej strony) przekazuje plakaty dla Muzeum Jazzu. Włodzimierz Nahorny był jednym z pierwszych darczyńców Muzeum Jazzu, dzisiaj mamy już 166 Darczyńców i 124 Wolontariuszy. Zapraszamy na znajdującą się w górnym pasku podstronę DARCZYŃCY, a w rozwinięciu LISTA DARCZYŃCÓW i LISTA WOLONTARIUSZY, gdzie prezentowani są wszyscy Dobroczyńcy, wspólnie tworzący Muzeum Jazzu.
Reportaż filmowy z przekazania zbiorów Włodzimierza Nahornego Muzeum Jazzu

Film i Fotografia Andrzej Michałowski