E-Wystawy

W sobotę, 16 maja  2020 roku. rozpoczęliśmy publikację pierwszej e-wystawy Muzeum Jazzu, w odcinkach.
Na bieżąco uzupełniana pierwsza e-wystawa poświęcona jest patronowi Fundacji Muzeum Jazzu – Leopoldowi Tyrmandowi

W sobotę, 6 czerwca  2020 roku. rozpoczęliśmy publikację drugiej e-wystawy Muzeum Jazzu, w odcinkach.
Na bieżąco uzupełniana druga e-wystawa poświęcona jest Krzysztofowi Komedzie Trzcińskiemu


„Stulecie urodzin Leopolda Tyrmanda”

Oprac. Andrzej Rumianowski, rys. Andrzej Rumianowski, fot. Arch. Mary Ellen Tyrmand

Rok 2020, uchwałą Sejmu RP
został ogłoszony Rokiem Leopolda Tyrmanda
16 maja 2020 roku przypada setna rocznica urodzin Leopolda Tyrmanda, zaś 19 marca 2020. minęła 35. rocznica jego śmierci.
Leopold Tyrmand to pisarz, literat, a także niestrudzony popularyzator jazzu. Jest patronem Fundacja Muzeum Jazzu przy Polskiej YMCA.
Z okazji Roku Leopolda Tyrmanda, Muzeum Jazzu przedstawia e-wystawę pt.: Stulecie urodzin Leopolda Tyrmanda, wykonaną w oparciu o materiały zgromadzone w Cyfrowym Archiwum Muzeum Jazzu, dzięki ofiarności Matthew Tyrmanda, Mary Ellen TyrmandJerzego Dudusia Matuszkiewicza, we współpracy z Marcelem Woźniakiem, biografem Leopolda TyrmandaPawłem Brodowskim, redaktorem naczelnym Jazz Forum.

Wystawa składa się z 29 odcinków do obejrzenia których kliknij sąsiedni obrazek.

Tu przejdź do e-wystawy


„Komeda, kalendarium życia”

Oprac. Andrzej Rumianowski, rys. Andrzej Rumianowski, fot. Arch. Zofii Komedowej-Trzcińskiej

Rok 2019, ogłoszony został przez UNESCO,
Rokiem Krzysztofa Komedy.
27 kwietnia 2019 przypada 50. rocznica śmierci, zaś
23 kwietnia 2019. minęła 88. rocznica urodzin muzyka.
KOMEDA kalendarium życia e-wystawa, to życiorys Krzysztofa Komedy przedstawiony w bardzo zwięzłej formie, zawierającej wszystkie etapy jego życia.
Z wystawy dowiemy się o jego dzieciństwie, latach młodości, okresie studiów w Akademii Medycznej, pierwszych kompozycjach jazzowych, festiwalach, koncertach, ślubie z Zofią Lach, podróżach, po europie, amerykańskiej karierze i okolicznościach tragicznej śmierci.
Tu znajdziemy listę wszystkich filmów i tytuły wszystkich płyt z jego muzyką, a także spis wszystkich książek napisanych o nim.

Wystawa składa się z 23 odcinków, do obejrzenia których kliknij sąsiedni obrazek.

Tu przejdź do e-wystawy