E-Wystawy


„Jerzy Duduś Matuszkiewicz. Kalendarium życia”


Oprac. Ewa Kałużna i Andrzej Rumianowski, fot. Arch. Jerzego Matuszkiewicza, Arch. Muzeum Jazzu, Arch. Muzeum Jazzu

JERZY ,,DUDUŚ” MATUSZKIEWICZ urodził się 10 kwietnia 1928 w Jaśle. Zmarł w Warszawie 31 lipca 2021. Przeżył 93 lata.
Legendarny muzyk jazzowy, nazywany ,,lwem saksofonu” był założycielem pierwszej polskiej grupy jazzowej Melomani .Jazz towarzyszył Matuszkiewiczowi przez całe życie, ale w jego biografii artystycznej wyraźnie zaznaczyły się też inne obszary twórczości:
muzyka filmowa
fotografia
Napisał także muzykę do szlagierów:
– ,,Czterdzieści lat minęło
– ,,Jeszcze w zielone gramy
– ,,Nie bądź taki szybki Bill
– ,,Wojna domowa„.
W swojej twórczości łączył przebojowość z bogactwem filmowej ilustracji.


Tu przejdź do e-wystawy„Stulecie urodzin Leopolda Tyrmanda”

Oprac. Andrzej Rumianowski, fot. arch. Mary Ellen Tyrmand, Arch. Muzeum Jazzu

Rok 2020, uchwałą Sejmu RP
został ogłoszony Rokiem Leopolda Tyrmanda
16 maja 2020 roku przypada setna rocznica urodzin Leopolda Tyrmanda, zaś 19 marca 2020. minęła 35. rocznica jego śmierci.
Leopold Tyrmand to pisarz, literat, a także niestrudzony popularyzator jazzu. Jest patronem Fundacja Muzeum Jazzu przy Polskiej YMCA.
Z okazji Roku Leopolda Tyrmanda, Muzeum Jazzu przedstawia e-wystawę pt.: Stulecie urodzin Leopolda Tyrmanda, wykonaną w oparciu o materiały zgromadzone w Cyfrowym Archiwum Muzeum Jazzu, dzięki ofiarności Matthew Tyrmanda, Mary Ellen TyrmandJerzego Dudusia Matuszkiewicza, we współpracy z Marcelem Woźniakiem, biografem Leopolda TyrmandaPawłem Brodowskim, redaktorem naczelnym Jazz Forum.

Wystawa składa się z 29 odcinków do obejrzenia których kliknij sąsiedni obrazek.

Tu przejdź do e-wystawy„Komeda, kalendarium życia”

Oprac. Andrzej Rumianowski, fot. arch. Zofii Komedowej-Trzcińskiej, Arch. Muzeum Jazzu

Rok 2019, ogłoszony został przez UNESCO,
Rokiem Krzysztofa Komedy.
27 kwietnia 2019 przypada 50. rocznica śmierci, zaś
23 kwietnia 2021. minęła 90. rocznica urodzin muzyka.
KOMEDA kalendarium życia e-wystawa, to życiorys Krzysztofa Komedy przedstawiony w bardzo zwięzłej formie, zawierającej wszystkie etapy jego życia.
Z wystawy dowiemy się o jego dzieciństwie, latach młodości, okresie studiów w Akademii Medycznej, pierwszych kompozycjach jazzowych, festiwalach, koncertach, ślubie z Zofią Lach, podróżach, po europie, amerykańskiej karierze i okolicznościach tragicznej śmierci.
Tu znajdziemy listę wszystkich filmów i tytuły wszystkich płyt z jego muzyką, a także spis wszystkich książek napisanych o nim.

Wystawa składa się z 23 odcinków, do obejrzenia których kliknij sąsiedni obrazek.


Tu przejdź do e-wystawy„JAZZ w ANEGDOCIE”

Oprac. Andrzej Rumianowski, fot. Andrzej Rumianowski, rys. Julia Rumianowska 

E-wystawa przedstawia fotografie autorstwa Andrzeja Rumianowskiego i grafiki Julii Rumianowskiej, jako tło do anegdot opowiedzianych przez fotografowanych artystów.

Wystawa składa się z 44 odcinków, do obejrzenia których kliknij sąsiedni obrazek.


Tu przejdź do e-wystawy„DEKADY JAZZU, lata 20-te, 30-te”

Oprac. Andrzej Rumianowski fot. arch. Muzeum Jazzu 

E-wystawa „DEKADY JAZZU, lata 20-te, 30-te”
przygotowana na podstawie książki
Krzysztofa Karpińskiego pod tytułem:
„Był jazz, krzyk jazzbandu w międzywojennej Polsce”.

Wystawa Przedstawia najciekawsze fakty z historii jazzu w międzywojennej Polsce, ilustrując je archiwalnymi fotografiami artystów, zespołów, miejsc i dokumentów związanych z historią jazzu.

Wystawa składa się z 34, sukcesywnie publikowanych odcinków, do obejrzenia których kliknij sąsiedni obrazek.


Tu przejdź do e-wystawy„JAZZ po WOJNIE, w latach 1945-1960”

Oprac. Andrzej Rumianowski fot. arch. Muzeum Jazzu 

E-wystawa autorstwa Andrzeja Rumianowskiego, dokumentuje najważniejsze wydarzenia jazzowe w powojennej Polsce, od roku 1945 do roku 1960. Wystawa jest drugą częścią cyklu zatytułowanego „Dekady Jazzu w Polsce„.
Opracowana została na podstawie fotografii, plakatów i archiwalnych wycinków prasowych, zbiorów zgromadzonych w MUZEUM JAZZU

Wystawa składa się z 43 odcinków
sukcesywnie publikowanych na stronie www.muzeumjazzu.pl


Tu przejdź do e-wystawy


1. – 16 maja 2020 roku Muzeum Jazzu rozpoczęło publikację 29 odcinkowej e-wystawy pt.: „Stulecie urodzin Leopolda Tyrmanda”.

2. – 6 czerwca 2020 roku Muzeum Jazzu rozpoczęło publikację 23 odcinkowej e-wystawy pt.: „KOMEDA kalendarium życia ”.

3. – 16 grudnia 2020 roku Muzeum Jazzu rozpoczęło publikację 44 odcinkowej e-wystawy pt.: „JAZZ w ANEGDOCIE”.

4. – 10 kwietnia 2021 roku Muzeum Jazzu rozpoczęło publikację 34 odcinkowej e-wystawy pt.: „DEKADY JAZZU, lata 20-,30-te”.

5. – 12 czerwca 2021 roku Muzeum Jazzu rozpoczęło publikację 43 odcinkowej e-wystawy pt.: „DEKADY JAZZU w latach 45 – 60.

6. – 17 listopada 2021 roku Muzeum Jazzu rozpoczęło publikację 36 odcinkowej e-wystawy pt.: „Jerzy DUDUŚ Matuszkiewicz kalendarium życia