Wystawa „DEKADY JAZZU, lata 20-te, 30-te”

– Wystawa „DEKADY JAZZU, lata 20-te, 30-te”

Wystawa przygotowana na podstawie książki Krzysztofa Karpińskiego
„Był jazz, krzyk jazzbandu w międzywojennej Polsce”
.
Przedstawia najciekawsze fakty z historii jazzu w przedwojennej Polsce ilustrowane archiwalnymi fotografiami artystów, zespołów, miejsc i dokumentów związanych z historią jazzu.

Tekst wystawy przedstawiony jest w dwóch językach: polskim i angielskim.

Poniżej przedstawiamy dwie przykładowe plansze:1 Pierwsze warszawskie orkiestry jazzowe, lokal ,,Oaza”

W centrum Warszawy działało wiele lokali rozrywkowych, teatrzyków i kabaretów, dzięki którym popularność zdobywali muzycy i zespoły.
Bardzo prestiżowy był lokal o nazwie OAZA, który mieścił się przy ulicy Wierzbowej 9, w kamienicy Lesserów, przy Placu. Teatralnym. Podczas otwarcia OAZY, 29 listopada 1922 r., wystąpił kwintet Zygmunta Karasińskiego i ten występ uznawany jest za jeden z pierwszych koncertów jazzowych w Polsce. Trzy lata później został tam zaangażowany znany zespół Jerzego Petersburskiego i Artura Golda. Muzycy prezentowali jazzującą muzykę taneczną. Właściciele lokalu dbali o wszystko – jeśli ktoś nie miał partnerki do tańca, oczekiwały dyżurne fordanserki.

1 First Warsaw jazz orchestras in “Oaza”
There were many entertainment venues, theaters and cabarets in the center of Warsaw. Thanks to this musicians and bands gained popularity.

“Oaza”, located in the Lesser family house at 9 Wierzbowa Street (nearby Teatralny Square), was one of the most prestigious places. On November 29, 1922, the Zygmunt Karasiński’s quintet appeared during the opening of “Oaza” and this performance is considered as one of the first jazz concerts in Poland. Three years later a well-known band of Jerzy Petersburski and Artur Gold was involved there. The musicians presented jazz dance music. The owners of the place took care of everything. For instance, if the guest did not have a female dance partner, there were always some foredancers on duty.25 Polska YMCA

W 1923 r. powstał Związek Młodzieży Chrześcijańskiej Polska YMCA, odpowiednik amerykańskiej Young Men’s Christian Association. Jej ogniska akademickie działały w Warszawie, Krakowie, Łodzi i Gdyni.
W warszawskiej YMCA w 1936 r. powstała sekcja o nazwie „jazz club”. Pierwszą zespołem był duet fortepianowy Stefan Bucholc – Zbigniew Stępowski, na perkusji grał Maciej Dobrzyński. W następnym roku zaczęli tu bywać: gitarzysta Albert Harris, saksofonista Aleksander Tumel, skrzypek i saksofonista Kazimierz Turewicz oraz młody pianista Jerzy Wasowski. Muzycy ci wspólnie grywali ulubioną muzykę jazzową. Kilkakrotnie w klubie widziano Ady’ego Rosnera, który z zainteresowaniem przysłuchiwał się grze muzyków.
W siedzibie YMCA w stolicy odbywała próby i koncertowała Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia pod dyrekcją Grzegorza Fitelberga.

25 Polska YMCA

In 1923 the Union of Christian Youth Polska YMCA was founded in Poland. It was Polish equivalent of the American Young Men’s Christian Association. Its branches were settled in Warsaw, Krakow, Lodz and Gdynia.
In 1936 a section called “jazz club” was created in the Polska YMCA Headquarters in Warsaw. The first group that had appeared was the piano duo Stefan Bucholc Zbigniew Stępowski with Maciej Dobrzyński on drums. In the next years guitarist Albert Harris, saxophonist Aleksander Tumel, violinist and saxophonist Kazimierz Turewicz and young pianist Jerzy Wasowski have been appearing there. These musicians played their favorite jazz music together. On several occasions Ady Rosner was seen in the club while listening to the music.
At the Polska YMCA Headquarters in Warsaw the Polish Radio Symphony Orchestra conducted by Grzegorz Fitelberg performed rehearsals and gave concerts to the listeners.


Wystawa „DEKADY JAZZU, lata 20-te, 30-te” premierę swoją miała w NOC MUZEÓW w ,,Pałacu pod Blachą„, w warszawskim Zamku Królewskim 19 maja 2018 r.Wystawa zawiera 32 plansze o rozmiarach metr na metr.Stelaże z planszami o rozmiarach metr na metr można formować w dowolny sposób, np:

długość 5 m,
szerokość 2 m,
wysokość 2 m.

Na rys. schemat stelaża na 32 prace.Stelaże z planszami o rozmiarach metr na metr można formować w dowolny sposób, np:

długość 6 m,
szerokość 1 m,
wysokość 2 m.

Na rys. schemat stelaża na 32 plansze.


Wystawę złożoną z 32 plansz można przedstawić również na dwóch stelażach po 16 plansz w każdym.

długość 2 m,
szerokość 2 m,
wysokość 2 m.


Muzeum Jazzu zaprasza do współpracy:

Domy Kultury
– Biblioteki
– Świetlice
– Muzea
– Szkoły Muzyczne
– Organizatorów koncertów
– Organizatorów Warsztatów Muzycznych
– Ambasady


Kontakt telefoniczny:
690 690 110
22 339 06 36

Kontakt mailowy: info@muzeumjazzu.pl