Fotografie Andrzeja Rumianowskiego,
grafiki Julii
Rumianowskiej
,
i anegdoty Artystów,
odcinek 9
.