Początek historii Young Men's Christian Association, czyli Związku Młodzieży Chrześcijańskiej YMCA w Polsce sięga końca I wojny światowej.
Podczas I wojny światowej w latach 1917-1918 YMCA amerykańska, roztaczająca opiekę nad żołnierzami amerykańskimi, walczącymi w Europie.