Początek historii Young Men's Christian Association, czyli Związku Młodzieży Chrześcijańskiej YMCA w Polsce sięga końca I wojny światowej.
Podczas I wojny światowej w latach 1917-1918 YMCA amerykańska, roztaczająca opiekę nad żołnierzami amerykańskimi, walczącymi w Europie.
Po zakończeniu I Wojny Światowej Armia Hallera powróciła do Polski,
a wraz z nią pierwsi działacze amerykańskiej YMCA
YMCA w Polsce szybko rozwinęła działalność edukacyjną, wychowawczą i sportową. Polską młodzież nauczono
gry w piłkę wodnąkoszykówkę
W roku 1922 Paul Super skupił działalność YMCA
na 3 miastach w kraju:
Warszawie,
Łodzi,
Krakowie.
Amerykańscy organizatorzy YMCA w Polsce uznali, że ruch ten został wystarczająco ugruntowany, 8 grudnia 1923 roku powstała Polska YMCA.
Założenie stałego obozu Polskiej YMCA dla 135 chłopców w Kasince Małej obok Mszany Dolnej
Budynek powstał
w większości
dzięki hojnej darowiźnie
Sereno Pecka Fenna,
prezesa YMCA w Cleveland.
Polska YMCA, posiadając salę gimnastyczną oraz basen rozwijała własne sekcje sportowe, uczestniczące w rywalizacji krajowej.
W październiku 1927 r. powstał Klub Sportowy Polskiej YMCA przy Ognisku Warszawskim.
W ocenie z końca 1936 roku budynek Polskiej YMCA w Warszawie był najbardziej doskonałym
z budynków YMCA
w całej Europie.
Ognisko Polskiej YMCA
w Poznaniu
swoją siedzibę miało
przy ul. Garbary Małe 2, wynajmując 7-pokojowy lokal
W 1932 roku w Kurnędzu k. Sulejowa rozpoczęto budowę nowego stałego obozu Polskiej YMCA. Zaczął on funkcjonować od 1933 roku.
Siedziba Ogniska znajdowała się przy ulicy Śląskiej. Ognisko posiadało własny jacht umożliwiający młodzieży naukę sztuki żeglowania.
Realizacja większości prac budowlanych była możliwa dzięki wysiłkom dr Johna Raleigha Motta, wieloletniego lidera amerykańskiej YMCA.
W 1937 roku w Szwajcarii Kaszubskiej, w Wieżycy nad Jeziorem Ostrzyckim zbudowany został trzeci stały obóz Polskiej YMCA.
Polska YMCA, posiadając profesjonalne boiska i sale w Warszawie, Łodzi i Krakowie, była wielką popularyzatorką koszykówki.
30.09.1939 r. Paul Super otrzymał nominację na dyrektora na Rumunię tworzonej w Nowym Jorku Amerykańskiej Komisji Pomocy Polakom
W dniu 26. sierpnia w budynku Polskiej YMCA w Warszawie rozpoczęła się II Doroczna Wystawa Radiowa, ale bez radioodbiorników.
Wkrótce po kapitulacji w 1939 r. Polska YMCA zaczęła otrzymywać listy od jeńców z prośbami o pomoc.
Dyrektorem Polskiej YMCA w Wielkiej Brytanii
był Henryk Majchrzak,
który dotarł tam z Polski poprzez Węgry i Francję.
W marcu 1940 r. oficjalnie
zainaugurowano

działalność
Polskiej YMCA
we Francji
.
Kantyny i świetlice
Polskiej YMCA
dla żołnierzy
i młodzieży szkolnej.
Placówki Polskiej YMCA
dla dzieci, kobiet
i dziewcząt,
uciekinierów
ze Związku Radzieckiego
Ekipa Polowa
Polskiej YMCA
,
głównie dla obsługi
I Dywizji Pancernej
gen. Stanisława Maczka
.
W dniu 26.10.1945 roku, przez Krajową Radę Narodową został wydany, działający do dziś, Dekret Bieruta
W 1946 roku Leopold Tyrmand założył pierwszy klub jazzowy w powojennej Polsce, Jazz Club Polskiej YMCA w Warszawie.
Ognisko w Warszawie, nawiązując do swojej chlubnej tradycji, zorganizowało pierwszy letni obóz nad Wisłą.
W warszawskiej YMCA miał miejsce koncert „Jam Session, Hot Jazz, Swing, Boogie Woogie”, wielki triumf Leopolda Tyrmanda.
Jazz Club Polskiej YMCA w  Łodzi został założony 04.04.1947 r. nosił nazwę Klub Miłośników Muzyki Rozrywkowej „Melomani”.
Jesienią 1948 przy ulicy Krowoderskiej 8, przykładem Warszawy i Łodzi powstał kolejny, trzeci Jazz Club Polskiej YMCA.
Wybudowany w latach 1947—1948 przez Polską YMCę, w 1949 roku odebrany Dekretem Bieruta. Do dziś nie odzyskany.
7 kwietnia 1948 roku, w YMCA przy Konopnickiej 6, Tyrmand powtórzył ubiegłoroczny koncert jazzowy, teraz pod nazwą "Studio 48
Warszawa, Kraków,
Łódź, Poznań,
Gdańsk, Gdynia,
Częstochowa, Wrocław,
Jelenia Góra, Białystok,
Mszana Dolna, Sulejów,
Szwajcaria Kaszubska...
Tadeusz Koszarowski,
Szymon Kobyliński,
Eryk Lipiński,
Wiktor Marek Leyk,
Władysław Wiśniewski,
Idon Wojciechowski,
Janusz Cegiełło ...
Działamy w sześciu krajowych ośrodkach: Warszawa, Łódź, Gdynia,
Kurnędz w gminie
Sulejów nad Pilicą,
Kraków i Częstochowa.
Lista materiałów źródłowych wykorzystanych przy realizacji niniejszej wystawy