Najlepsze życzenia od Muzeum Jazzu

Serdeczne życzenia Świąteczne i Noworoczne
Radości w życiu i pięknej muzyki przez cały Nowy Rok
zasyła (kierownictwo) Muzeum Jazzu w Warszawie.