Nasi Darczyńcy: Carmen Moreno i Jan Walasek

Carmen Moreno i Jan Walasek przekazują
Markowi Gaszyńskiemu zbiory do Muzeum Jazzu.
Filmowanie – Andrzej Rumianowski.